**** ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2016 – STACJONARNE ****

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru zimowego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup, rozwiązane zostaną dwie: F6X5S1 i P6X4S1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich. O przydziale poinformujemy w najbliższym czasie.