Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2018/19 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa WLO18FX4S1 i WLO18PX3S1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy WLO18FX1S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
71444
69050
71522
73069
71527

Do grupy WLO18FX2S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
71532
71533
71535
71547

Do grupy WLO18FX3S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
71554
71557
71560
71562
71571

Do grupy WLO18PX1S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
72583
72588
72589
72594
72598
72600
72601
72609

Do grupy WLO18PX2S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
71449
71450
71455
71456
71458
71462
71463
71464
71465
69456
71471