ROZWIĄZANIE GRUPY WLO21FX3N1

W związku z rozwiązaniem ww. grupy studenci zostają przypisani do pozostałych grup.
Do grupy WLO21FX1N1 zostają wpisani studenci o numerze albumu:

79647 79792 79642 79768 78399
79703 79790 79632 79779

Do grupy WLO21FX2N1 zostają wpisani studenci o numerze albumu:

79722 79788 79698 79746