W związku z rozwiązaniem ww. grupy studenci zostali przypisani do pozostałych grup:

WLO22PX1S1

83588 83606 83608 83611


WLO22PX2S1

83592 83593 83597 83612


WLO22PX3S1

83598 83599 83601 83603
83604 83614