• ROZWIĄZANIE GRUPY WLO22ZX2N1
  W związku z rozwiązaniem ww. grupy studenci zostali przypisani do grupy WLO22ZX1N1.
 • ROZWIĄZANIE GRUPY WLO22ZB2S2
  W związku z rozwiązaniem ww. grupy studenci zostali przypisani do grupy WLO22ZB1S2.
 • ROZWIĄZANIE GRUPY WLO22ZX3S1
  W związku z rozwiązaniem ww. grupy studenci zostali przypisani do grup

WLO22ZX1S1:

83277 83279 83283 83286
83288 83290 83292 84514

WLO22ZX2S1:

83302 83304 80115 83337
83342
 • ROZWIĄZANIE GRUPY WLO22RX2N1
  W związku z rozwiązaniem ww. grupy studenci zostali przypisani do grupy WLO22RX1N1.
 • ROZWIĄZANIE GRUPY WLO22RX4S1
  W związku z rozwiązaniem ww. grupy studenci zostali przypisani do pozostałych grup

WLO22RX1S1:

82840 82841 82842 82848
82849

WLO22RX2S1:

82844 82853 82858

WLO22RX3S1:

82850 82852 82854 82855
82856 82857