SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU.

Zapraszamy studentów I roku Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, na spotkanie informacyjne Erasmus +
Spotkanie w formie zdalnej odbędzie się dnia 27.10.2020 o godzinie 14:00 na platformie Teams.
Kod do grupy Erasmus+ WBLiZ : s5hzkl3
Spotkanie poprowadzi mgr Karol Wilk Kierownik Zespołu ds. Wymiany Studentów i Nauczycieli – Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+