STUDENCI – WAŻNY KOMUNIKAT (CYWILNI I WOJSKOWI)

W związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 zawieszono zajęcia dydaktyczne, podjęto działania zmierzające do minimalizowania bezpośredniego kontaktu. To powoduje przejście na kształcenie zdalne. Wobec czego studenci mają obowiązek kontaktowania się z prowadzącymi zajęcia poprzez maile. W szczególności starości grup. Okres zawieszenia zajęć dla osób z zaległościami w zaliczeniach przedmiotów jest okresem ich odrabiania. Studenci (dyplomanci) w trakcie realizacji procesu dyplomowego kontaktują się z promotorami również poprzez maile.

Dodaj komentarz