SYSTEM LOGISTYCZNY SZ RP – RAPORT 2019

W auli Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej, 18 czerwca br., odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”. Spotkanie zgromadziło blisko 130 uczestników reprezentujących najważniejsze instytucje związane z funkcjonowaniem i rozwojem logistyki w polskim wojsku. W konferencji naukowej wzięli również udział przedstawiciele Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w składzie: płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, dr inż. Marek Kalwasiński, mgr inż. Dariusz Nagrabski, mjr dr Bartosz Kozicki dr hab. Zdziasław Kurasiński i dr inż. Sławomir Byłeń.

Efektem finalnym prac, przedstawionym podczas Krajowej Konferencji Naukowej w Akademii Sztuki Wojennej była publikacja pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, która została wykonana przez jednostki wojskowe   uczelni wyższych w postaci: Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej. Raport opracowywany był przy współudziale Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Głównym celem opracowanego dokumentu było dokonanie oceny stanu obecnego oraz określenie kierunków rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, który powitał zaproszonych gości i wyraził zadowolenie z możliwości spotkania i prowadzenia wnikliwych dyskusji w tak wyjątkowym gronie. Następnie głos zabrał zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dyw. Krzysztof Król, który podkreślił wagę przygotowanego dokumentu ze względu na aktualne potrzeby Sił Zbrojnych i konieczność zapewnienia ciągłości prowadzenia działań, dostrzeganą zarówno z perspektywy Sztabu Generalnego, jak i NATO.

Podczas konferencji przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ramach przygotowywanego raportu, które dotyczyły poszczególnych podsystemów i obszarów systemu logistycznego SZ RP. W wystąpieniach czynny udział brali przedstawiciele Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, a dotyczyły one m.in.: istoty i wymiaru systemu logistycznego, podsystemu materiałowego, technicznego, transportu i ruchu wojsk, infrastruktury wojskowej, medycznego, a także obszaru wsparcia państwa-gospodarza, logistyki kontraktowej i rozwoju kadr korpusu osobowego logistyki.

W skład Komitetu Honorowego Krajowej Konferencji Naukowej weszli:

  • gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz (ASzWoj),
  • gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek (WAT),
  • gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka (AWL),
  • kontradm.. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht (AMW),
  • gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk (LAW).
  • płk dr inż. Robert Woźniak (SG WP).

Pracom Komitetu Naukowego przewodniczył płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, natomiast przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był ppłk dr inż. Dariusz Grala.

Patronat medialny nad Krajową Konferencją Naukową „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019” sprawowali:  Defence24 i Polska-Zbrojna.

 

Dodaj komentarz