Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2022/2023
są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP

na stronie https://e-learning.wat.edu.pl

w terminie od 1 do 17 października 2022 r.

Podczas logowania się do zakładki „Szkolenie BHP”, proszę posłużyć się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

Zaliczenie przedmiotowego szkolenia jest warunkiem uczestnictwa studenta w zajęciach w szczególności w zajęciach praktycznych.