Na zaproszenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Grójcu, Wydział wraz z Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym uczestniczyli dnia 27 kwietnia 2023 r. w Targach Edukacyjnych w Grójcu. Zostało wystawione stoisko, na którym uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą obu jednostek oraz podstawowym wyposażeniem żołnierza.

Dziękujemy osobom reprezentującym jednostki za zaangażowanie i godną prezentację oferty.