TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW W SEMESTRZE LETNIM 2019/20

Wyznaczono termin składania wniosków o powtarzanie przedmiotów w Dziekanacie Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania do dnia 10.02.2020 r. (poniedziałek)
kierunki Logistyka, Obronność Państwa (pok. 0.06)
kierunki Bezpieczeństwo Narodowe, Zarządzanie (pok. 0.16)
https://wlo.wat.edu.pl/studenci/druki/
>>PS. WNIOSKI MOŻNA WYSŁAĆ POCZTĄ, NANIEŚĆ POPRAWKĘ NA JUŻ ZŁOŻONYM ORAZ WNIOSEK WYCOFAĆ.<<