W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022

Wyznaczono termin składania wniosków o powtarzanie przedmiotów w Dziekanacie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania do dnia 10.09.2021 r. (piątek)

  • Kierunki – Logistyka, Logistyka Ekonomiczna, Obronność Państwa (pok. 0.06)
  • Kierunki – Bezpieczeństwo Narodowe, Zarządzanie (pok. 0.16)

https://wlo.wat.edu.pl/studenci/druki/

Wnioski można składać: