Wyznaczono termin składania wniosków o powtarzanie przedmiotów w Dziekanacie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania do dnia 23.09.2022 r. (piątek)

https://wlo.wat.edu.pl/ksztalcenie/studenci/druki/

Wnioski można składać: