UROCZYSTOŚĆ 5-LECIA WYDZIAŁU LOGISTYKI WAT

W dniu 14 czerwca 2019 r. w Sali kinowej klubu WAT odbyła się uroczystość z okazji 5-lecia powstania Wydziału Logistyki WAT, 5-lecia Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności, 20-lecia działalności certyfikacyjnej Centrum Certyfikacji Jakości, 45-lecia Instytutu Logistyki.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku rektorowi-komendantowi WAT przez z-cę dziekana WLO płk. Roberta PAWLICKIEGO, a następnie dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon MITKOW powitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in. płk Grzegorz SKORUPSKI Radca Generalny Sekretarza Stanu w MON, gen. bryg. Dariusz Pluta Szef Inspektoratu Uzbrojenia, płk Artur STOPKA przedstawiciel P4 SG WP, płk Paweł SWEKLEJ Dyrektor WCNJiK, płk Artur PRABUCKI przedstawiciel d-cy WOT, płk Mirosław JEZIOREK z Dowództwa Garnizonu Warszawa, płk Andrzej RYNIAK szef Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Warszawa, płk Mariusz KALISZUK komendant Centrum Szkolenia Logistyki, dr Marta WISZNIEWSKA rektor PWSZ w Suwałkach i oczywiście kierownictwo WAT z gen. bryg. dr hab. inż. Tadeuszem SZCZURKIEM na czele.

W dalszej części uroczystości gospodarz uroczystości wygłosił przemówienie, w którym dokonał podsumowania dotychczasowej działalności Wydziału Logistyki, podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Wydziału Logistyki i jego obecnej pozycji. Podkreślił, że „pomimo tak młodego wieku Wydział Logistyki wiele osiągnął. Podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym zarówno w tworzenie Wydziału od podstaw, jak również osobom, które cały czas przyczyniają się do jego rozwoju. Wydział Logistyki wiele już osiągnął, ale nie spoczywamy na laurach…”. Dziekan przedstawił również genezę powstania Wydziału, obecną i przyszłą strukturę organizacyjną, a także kierunki działania i dalsze wyzwania.

Głos zabrali również dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych WLO, przedstawiając krótkie prezentacje ich działalności. W imieniu Instytutu Logistyki obchodzącego 45-lecie powstania, głos zabrał dyrektor dr hab. Mieczysław PAWLISIAK. Następnie dyrektor dr hab. Zenon TREJNIS przedstawił 5-letnią działalność Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności. W kolejnym wystąpieniu dr inż. Joanna JASIŃSKA zaprezentowała 20-letnią historię działalności certyfikacyjnej.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie przez dziekana Wydziału Logistyki medali pamiątkowych WLO założycielom powstania wydziału, zasłużonym osobom, a także wyróżnienie zasłużonych pracowników.

W tak doniosłym dniu nie mogło zabraknąć wzniosłych słów kapelana Wojskowej Akademii Technicznej ks. ppor. Krzysztofa WŁOSOWICZA. W imieniu studentów głos zabrała kpr. pchor. Patrycja WOJDA wyraziła słowa podziękowania i wdzięczności do kadry Wydziału Logistyki za umożliwienie rozwoju i spełniania ambicji.

Pan rektor gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK podziękował osobom, które przyczyniły się do utworzenia Wydziału WLO, z przekonaniem mówił o dalszej wizji rozwoju Wydziału i życzył dalszych sukcesów.

Wydarzenie zakończyło się złożeniem meldunku. Uświetnieniem uroczystości był koncert Orkiestry Wojskowej z Siedlec pod batutą kapelmistrza kpt. Dariusza KACZMARSKIEGO, który zachwycił przybyłych gości.

Dodaj komentarz