16 września 2018 r. delegacja Wydziału Logistyki WAT na czele z zastępcą dziekana ds. wojskowych płk dr Robertem Pawlickim wzięła udział w uroczystości nadania sztandaru Jednostce Strzeleckiej 2130 im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego. W ceremonii  wzięły udział także: Jednostka Strzelecka 2131 Pińczów, 6. Brygada Powietrznodesantowa, 10 świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju. Podczas obchodów odbyła się uroczysta msza święta oraz ślubowanie strzelców. Uwieńczeniem uroczystości była defilada z udziałem orkiestry wojskowej 6. Bpd, pokaz sprzętu wojskowego oraz występy artystyczne.

Dowódcy Jednostki 2130 im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego ppor. ZS Zbigniewowi Cieśniarskiemu dziękujemy za zaproszenie i liczymy na dalszą, owocną współpracę.