UWAGA UCZESTNICY LEGII AKADEMICKIEJ

Osoby uczestniczące w programie Legii Akademickiej, które zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym z obszaru cyberbezpieczeństwa proszone są o obowiązkowe stawienie się w dniu 29 maja 2019r. o godz. 7.00 w auli budynku 135 w celu wypełnienia testu kwalifikacyjnego przesłanego przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Jest on podstawą wyłonienia 30 osób mogących  uczestniczyć w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z obszaru cuyberbezpieczeństwa.