WIZYTA DELEGACJI WAT W ODESSIE

W dniach 11.09-14.09 br. miała miejsce wizyta ekspertów WAT w Odeskiej Akademii Wojskowej (OAW). Była to kontynuacja realizacji programu NATO “DEEP”, w którym WAT bardzo aktywnie uczestniczy już trzeci rok.
W składzie naszej delegacji był koordynator ds. współpracy z Ukrainą Piotr Ciężki, adiunkt Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Piotr Zalewski oraz przedstawiciel Wydziału Logistyki – Marek Kalwasiński. Ze strony ukraińskiej w spotkaniach uczestniczyli: zastępca komendanta Akademii ds. szkolenia płk Oleg Maslij, szef katedry organizacji zabezpieczenia tyłów płk Denis Lisowienko, szef katedry zabezpieczenia tyłów płk Nikołaj Hrupało, szef katedry techniki samochodowej płk Aleksander Łysyj, szef grupy wojskowej współpracy międzynarodowej mjr Władimir Susłow i inni.
Wizyta miała charakter roboczy. Omawiana była tematyka współpracy dwustronnej w dziedzinie logistyki oraz kwestie udostępnienia stronie ukraińskiej pomocy merytorycznej przy przejściu systemu zabezpieczenia tyłowego do sytemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Ukrainy do standardów NATO oraz organizacji kształcenia w tej dziedzinie. Na prośbę strony ukraińskiej zaprezentowane zostały doświadczenia SZ RP we wdrażaniu systemów wspomagających zarządzaniem logistyką. Panel ten cieszył się wzbudził wielkie zainteresowanie uczestników spotkania. W dniach 09-12.10.2017r. planowana jest w ramach programu DEEP rewizyta przedstawicieli OAW w naszej Akademii.

Dodaj komentarz