Wojskowa Akademia Techniczna będzie współpracować z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Porozumienie określające zakres wspólnych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych podpisali 8 lipca 2021 r. rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i komendant-rektor WSPol insp. dr hab. Iwona Klonowska.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie kształci funkcjonariuszy służb państwowych w Polsce. To jedyna placówka w kraju przygotowująca kadry kierownicze Policji oraz oficerów Policji. Doświadczeni wykładowcy uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie oraz przedmiotów typowo zawodowych. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Współpraca WAT i WSPol będzie dotyczyć głównie realizacji wspólnych badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, a także działalności dydaktycznej w tym obszarze poprzez organizowanie staży i praktyk dla studentów i doktorantów.

„Podpisane porozumienie to otwarcie nowych drzwi do współpracy między naszymi uczelniami. Umożliwi ono zintensyfikowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć, zwłaszcza w obszarze badań, dydaktyki oraz wymiany doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i obronności państwa. Każda uczelnia posiada swoją specyfikę, dlatego powinniśmy się uzupełniać i korzystać ze wzajemnych doświadczeń i możliwości” – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Wyższa Szkoła Policji podobnie jak Wojskowa Akademia Techniczna jest organizatorem licznych i cieszących się dużym zainteresowaniem konferencji naukowych i sympozjów, w których udział biorą przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa publicznego, w tym uczelni krajowych i zagranicznych.

„Organizowane przedsięwzięcia stanowią ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Jestem pewna, że eksperci WAT wniosą bardzo duży wkład merytoryczny do podejmowanej tematyki związanej z bezpieczeństwem” – mówiła insp. dr hab. Iwona Klonowska. Komendant-rektor WSPol dodała, że w najbliższym czasie uczelnia planuje uruchomić studia na kierunku cyberbezpieczeństwo. „Jest to novum, jeśli chodzi o naszą formację. Mamy nadzieję, że dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy mogli korzystać z bardzo dużego doświadczenia WAT również w tym obszarze” – podkreśliła insp. dr hab. Iwona Klonowska.

W spotkaniu ze strony WAT uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania: prodziekan płk dr inż. Jarosław Zelkowski, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności dr Patrycja Bryczek-Wróbel oraz zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu dr Natalia Moch. To właśnie Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania z racji realizowanej tematyki, związanej z szeroko pojętym bezpieczeństwem, będzie najbardziej zaangażowany we współpracę z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Mariusz Maciejewski