WSPÓŁPRACA Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTYKI

Wojskowa Akademia Techniczna rozpoczęła współpracę z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Porozumienie ramowe określające obszary wspólnych działań podpisali dzisiaj rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek i rektor-komendant WSKiP płk dr Marcin Strzelec.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki jest publiczną uczelnią nadzorowaną przez Ministra Sprawiedliwości. Kształci funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak również funkcjonariuszy innych służb oraz osoby cywilne. Współpraca z naszą uczelnią będzie dotyczyć głównie realizacji wspólnych badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, a także działalności dydaktycznej w tym obszarze poprzez organizowanie staży i praktyk dla studentów i doktorantów.

W spotkaniu poprzedzającym podpisanie porozumienia ze strony WAT uczestniczyli rektor-komendant gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania: dziekan płk dr hab. Szymon Mitkow, prodziekan ds. naukowych prof. dr hab. Bogusław Jagusiak i dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności por. dr hab. Marcin Górnikiewicz oraz dr Patrycja Bryczek-Wróbel z Działu Nauki. Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie reprezentowali: rektor-komendant płk dr Marcin Strzelec, kanclerz kpt. Piotr Sękowski oraz dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie prof. WSKiP dr hab. Tomasz Kośmider.

„Mam nadzieję, że dzięki podpisaniu porozumienia nasza współpraca nabierze realnych kształtów. Stawiamy na realizację konkretnych przedsięwzięć” – powiedział podczas spotkania gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Rektor zaznaczył przy tym, że WAT realizuje obecnie ponad 260 projektów naukowo-badawczych i stawia na jakość w kształceniu najwyższej klasy specjalistów.

WSKiP koncentruje się na kształceniu funkcjonariuszy służby więziennej. „W tym roku uruchomiliśmy pierwszy raz w historii służbę kandydacką. (…) Jest to novum, jeśli chodzi o naszą formację. Oprócz tego kształcimy kandydatów na oficerów, planujemy też uruchomić szeroką paletę studiów podyplomowych i kursów. Misją szkoły jest także prowadzenie badań naukowych podejmujących wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego. Realizacja tak zakreślonych działań nie jest możliwa bez rozwijania współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, wymusza też konieczność uczestniczenia w tworzeniu przestrzeni szkolnictwa wyższego” – powiedział rektor-komendant WSKiP płk dr Marcin Strzelec, zaznaczając, że porozumienie z WAT jest istotnym elementem tego procesu.

W ramach najbliższej współpracy zaplanowana została konferencja naukowa, która dotyczyć będzie problematyki bezpieczeństwa publicznego w środowisku wielodomenowym, a także podjęto działania związane z przygotowaniem wspólnego projektu badawczego.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek

Dodaj komentarz