WSTĘPNA LISTA PRZYDZIAŁU STUDENTÓW DO SPECJALNOŚCI KIERUNEK LOGISTYKA STACJONARNA
I stopień, studia stacjonarne, nabór 2021

W kwestiach zmiany specjalności należy złożyć wniosek (na ogólnym druku do Dziekana) osobiście do dziekanatu lub mailowo na dziekanat.wlo@wat.edu.pl – nie później niż do dnia 14.06.2023 r. (włącznie).

WSTĘPNA LISTA PRZYDZIAŁU STUDENTÓW DO SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA
– na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „logistyka”, o profilu praktycznym

W wyniku przeprowadzonego w dniu 19.05.2023 r. procesu „wyboru specjalności” przedstawia się poniżej przydział do specjalności kształcenia studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku studiów „logistyka”, o profilu praktycznym.

Przydział został dokonany na podstawie złożonych przez studentów DEKLARACJI, zgodnie z “Zasadami wyboru specjalności w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania”

Studenci rozpoczną kształcenie na wybranych lub przydzielonych poniższych specjalnościach od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024.

Lp. Nr albumu Grupa
dziekańska
Nazwa specjalności
1 79397 WLO21FX1S1 Logistyka przedsiębiorstw
2 81178 WLO21FX1S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
3 79449 WLO21FX1S1 Logistyka przedsiębiorstw
4 79371 WLO21FX1S1 Logistyka przedsiębiorstw
5 79453 WLO21FX1S1 Logistyka przedsiębiorstw
6 79314 WLO21FX1S1 Logistyka przedsiębiorstw
7 79458 WLO21FX1S1 Logistyka przedsiębiorstw
8 79318 WLO21FX1S1 Logistyka przedsiębiorstw
9 72123 WLO21FX1S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
10 79344 WLO21FX1S1 Logistyka przedsiębiorstw
11 73849 WLO21FX1S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
12 79400 WLO21FX1S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
13 79367 WLO21FX1S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
14 79406 WLO21FX1S1 Logistyka przedsiębiorstw
15 79415 WLO21FX1S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
16 80391 WLO21FX1S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
17 75187 WLO21FX1S1 Logistyka przedsiębiorstw
18 79726 WLO21FX2S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
19 79340 WLO21FX2S1 Logistyka przedsiębiorstw
20 79286 WLO21FX2S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
21 79311 WLO21FX2S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
22 79423 WLO21FX2S1 Logistyka przedsiębiorstw
23 79451 WLO21FX2S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
24 79360 WLO21FX2S1 Logistyka przedsiębiorstw
25 79347 WLO21FX2S1 Logistyka przedsiębiorstw
26 80114 WLO21FX2S1 Logistyka przedsiębiorstw
27 81205 WLO21FX2S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
28 79487 WLO21FX2S1 Logistyka przedsiębiorstw
29 79389 WLO21FX2S1 Logistyka przedsiębiorstw
30 79408 WLO21FX2S1 Logistyka przedsiębiorstw
31 79375 WLO21FX2S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
32 79417 WLO21FX2S1 Logistyka przedsiębiorstw
33 79421 WLO21FX2S1 Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
34 79335 WLO21FX2S1 Logistyka przedsiębiorstw