W dniu 1.03.2023 r. zostały przeprowadzone wykłady promocyjne z uczniami czwartej klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Wykłady odbyły się w budynku Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

Tematyka przeprowadzonych wykładów:

  1. Co warto umieć wybierając techniczny kierunek studiów. Prowadzący – dr Joanna Napiórkowska (Wydział Cybernetyki).
  2. Awionika samolotu – jak to działa? Prowadzący – ppłk dr inż. Maciej Henzel (Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa).
  3. Pozytywna i negatywna motywacja pracowników w organizacji. . Prowadzący – dr Wioletta Wereda (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania).

W czasie przerwy pomiędzy wykładami uczniowie zostali poczęstowani „grochówką” oraz otrzymali małe upominki z logo WAT wraz z materiałami naukowymi w postaci kwartalnika Nowoczesne Systemy Zarządzania.

Na zakończenie wizyty Pan mgr inż. Wiesław Szczygielski zaprowadził uczniów do Parku Techniki Wojskowej, gdzie młodzi ludzie mogli obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy, przy asyście st. chor. sztab. Piotra Ronga.

Uczniowie oraz nauczycieli-opiekunowie byli pod wrażeniem całej Uczelni i organizacji spotkania, dlatego po wizycie przekazali listy podziękowania, skierowane do osób, które były zaangażowane w przygotowanie wizyty studyjnej.