Z radością informujemy, że Pani mgr Patrycja Jakubowska – absolwentka stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku “bezpieczeństwo narodowe”, a obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Wojskowa Akademia Techniczna w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie “nauki o bezpieczeństwie” – zajęła II miejsce za pracę magisterską nt. “Bezpieczeństwo energetyczne Europy w świetle wojny na Ukrainie”, napisaną pod kierunkiem dr Natalii Moch.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!