13 maja w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania rozpoczęła się XXXVI edycja Międzynarodowego Kursu „Standardization within NATO”. Kurs został otwarty przez dyrektora kursu kpt. Grzegorza Wiejaka, w obecności zastępcy dyrektora NATO-wskiego Biura Standaryzacyjnego (NSO – NATO Standardization Office) Roberta Trabucchi oraz przedstawiciela WCNJiK (Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji) ppłk Anny Żuchowskiej. Oprócz wymienionych osób, zajęcia na kursie prowadzą: były zastępca dyrektora NSO Dieter Schmaglowski, założyciel Defense Standardization Advice Nikolaos Myriounis, Tino Heinen z NSO oraz Anna Branicka z WCNJiK.

Kurs „Standardization within NATO” prowadzony jest nieprzerwanie od 2004 r., a w 2012 r. otrzymał certyfikację ACT (Allied Command Transformation). W ciągu dwudziestu lat przeszkolono 670 specjalistów z 39 państw, w tym z 12 państw partnerskich NATO. W obecnej edycji bierze udział 25 uczestników z 13 państw. Kurs będzie trwał 5 dni, zakończy się 17 maja uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.