ZALECENIA NAUCZANIA ZDALNEGO

W załączniku poniżej znajdują się zalecenia Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT dotyczące organizacji zajęć ze studentami w formie zdalnej, dokumentowania przeprowadzenia tych zajęć oraz rozliczania studentów w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

Załącznik