ZMIANA ZAJĘĆ

WLO18FW3S1 – zmiana zajęć

W dniu 14.06.2019 r. zajęcia z przedmiotu Inżynieria systemów i analiza systemowa nie odbędą się. Zostały przeniesione i rozbite na dwa bloki: 03.06.2019 g. 1-2 AULA i 07.06.2019 g. 1-2, 019/135.