ZARZĄDZENIE REKTORA

W związku z postępującym zagrożeniem wystąpienia COVID-19 zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii technicznej nr 25/RKR/2020 z dnia 25 marca 2020 r. następuje kontynuacja zawieszenia funkcjonowania uczelni, w tym przede wszystkim prowadzenia zajęć w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku. To powoduje, że kształcenie będzie się dalej odbywać w systemie zdalnym. Studenci, tak jak dotychczas, mają obowiązek kontaktowania się z prowadzącymi zajęcia poprzez maile lub inny sposób nauczania na odległość, w szczególności starości grup. Okres zawieszenia zajęć dla osób z zaległościami w zaliczeniach przedmiotów jest okresem ich odrabiania. Studenci (dyplomanci) w trakcie realizacji procesu dyplomowego kontaktują się z promotorami również poprzez maile. Bardzo proszę Nauczycieli i Studentów o realizację zadań zawartych w Zarządzeniu Rektora WAT nr 25/RKR/2020.

Zarządzenie Rektora 25/RKR/2020 z dn. 25.03.2020 r.

Rozporządzenie MON

Dodaj komentarz