XXI KONFERENCJA “ZASTOSOWANIE STATYSTYKI I DATA MINING W BADANIACH NAUKOWYCH”

W dniu 30 listopada odbyła się XXI konferencja ,,Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych” organizowana przez StatSoft Polska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Zgodnie z wieloletnią tradycją konferencja była poświęcona teoretycznym i praktycznym aspektom planowania badań empirycznych oraz zastosowaniom metod analizy danych w badaniach naukowych.
O przygotowanie i wygłoszenie wykładów poproszono osoby ze środowiska akademickiego zajmujące się zarówno teoretycznymi podstawami metod ilościowych jak i stosujący je z powodzeniem w praktyce badawczej.
W konferencji wzięli udział: por. mgr inż. Arkadiusz Jóźwiak i sierż. pchor. mgr inż. Łukasz Guciewski.