Author: Maciej Salamonowski (page 1 of 5)

KURS DOSKONALĄCY – ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

W dniu 27.03.2017r. rozpoczął się kurs doskonalący „Organizacja Zabezpieczenia Logistycznego”. Celem kursu jest przekwalifikowanie oficerów z innych korpusów osobowych, którzy planowani są do wyznaczenia na stanowiska służbowe w korpusie osobowym logistyki. Zajęcia prowadzone są w trzech głównych obszarach i obejmuje:

  1. informacje z uwarunkowań prawno-ekonomicznych występujących w logistyce wojskowej,
  2. podstawową wiedzę z zakresu logistyki wojskowej jaka występuje i jest realizowana w SZ RP,
  3. podstawowe informacje z logistyki wojskowej w NATO.

Jest to dwunasta edycja kursu, realizowana w okresie 27.03 – 28.04.2017r., w której uczestniczy 10 słuchaczy.

UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ WAT

Komisja Wyborcza WAT uchwaliła w dniu 29 marca 2017 r. zmieniającą uchwalę w sprawie powołania studenckich komisji wyborczych nr 65KW-WAT/2017

kopia uchwały (pobierz)

WYBORY STUDENCKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

Komunikat w sprawie wyborów
Studenckiego Komisarza Wyborczego

Wybory na Studenckiego Komisarza Wyborczego Samorządu Studenckiego WAT dla Wydziału Logistyki odbędą się w dniach:

 31 marca 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 w sali nr 0.28/135

–  1 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 w AULA/135

ATRAKCYJNE STUDIA PODYPLOMOWE

25 MARCA DZIEÑ OTWARTY NA WYDZIALE LOGISTYKI WAT


W sobotę 25 marca 2017 roku, odbył się Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej. Dzięki sprzyjającej pogodzie, przybyli liczni  goście w większości tegoroczni maturzyści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieli okazję zapoznać się z ofertą naszej Alma Mater.
Continue reading

DWIE UCHWAŁY KOMISJI WYBORCZEJ WAT

Komisja Wyborcza Wojskowej Akademii Technicznej podjęła dwie uchwały dotyczące:
1- Powołania studenckich komisji wyborczych  Nr 60/KW-WAT/2017 z dnia 22 marca 2017 r – pobierz

2- W sprawie procedury głosowania w wyborach Studenckiego Komisarza Wyborczego WAT  Nr 61/KW-WAT/2017 z dnia 22 marca 2017 r – pobierz

INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI WLO WAT NA GALI FINAŁOWEJ INNOWACYJNOŚCI 2017

W dniu 22 marca br. przedstawiciele Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT dr Katarzyna Świerszcz i dr inż. Bogdan Ćwik uczestniczyli w Gali Innowacyjności 2017 dla Sił Zbrojnych RP, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Wymienieni Pracownicy zostali zaproszeni na niniejszą Galę z faktu zakwalifikowania do finału złożonych przez nich dwóch prac konkursowych w kategorii „Koncepcje” i „Projekty badawczo-rozwojowe”: „Inteligentne i niskoemisyjne geotermalne systemy energetyczne zasilające obiekty garnizonów wojskowych” oraz „Badanie skuteczności podgrzewania płyt lotniskowych w warunkach niskich temperatur i obfitych opadów śniegu z wykorzystaniem zasobów geotermalnych”.

Continue reading

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI RP”

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI RP

Dnia  6 kwietnia 2017 r. w auli budynku 135  ul. Kaliskiego 2 a odbędzie się organizowana przez  Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności RP”. W trakcie konferencji przewidujemy dyskusje panelowe nad założeniami teoretycznymi i aktualnymi koncepcjami działań na rzecz obronności państwa, strategiami systemów bezpieczeństwa, koncepcjami i doktryną użycia sił zbrojnych, zagadnieniami związanymi z rolą sektora pozamilitarnego w kształtowaniu obronności państwa oraz ekonomiczno-społecznymi aspektami obronności.

 

Older posts

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑