EGZAMIN ZDALNY

W dniu 09 kwietnia 2020 roku w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, komisja powołana przez Dziekana Wydziału płk. dr. hab. Szymona Mitkowa, prof. WAT, przeprowadziła egzamin końcowy z uczestnikami „Kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika), realizujących zadania w obszarze logistycznym” – kod kursu 8103010.

Kontynuuj czytanie

WARSZTATY Z EXCELA!

W dniu 10 marca 2020 roku, o godzinie 18:00, na terenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, w budynku 135 (Lipsk), na głównej auli, już po raz kolejny Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT (KNBN WAT) przy współpracy z firmą szkoleniową LabMasters przeprowadziło szkolenie w zakresie technik podstawowych arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Podczas spotkania omówione zostały najczęściej spotykane case`y podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Kontynuuj czytanie

PROMOCJA KNLW I WLO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dnia 28.02.2020 r. kpr. pchor. Patrycja Walendowska oraz kpr. pchor. Jacek Szrejder jako przedstawiciele Koła Naukowego Logistyki Wojskowej udali się do I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i w. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim celem promowania Wojskowej Akademii Technicznej, przedstawienia oferty kształcenia na kierunkach wojskowych oraz cywilnych, a także zaprezentowania aktywności studenckich, jakie oferuje uczelnia.

Kontynuuj czytanie