CYKL SPOTKAŃ Z MENEDŻERAMI

Szanowni Państwo!
Koło Naukowe Studentów „STRATEGIA” z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (działające przy Instytucie Organizacji i Zarządzania), zaprasza na cykl spotkań online z menedżerami i przedsiębiorcami, w ramach którego będzie można poznać sylwetki młodych, ale już bardzo doświadczonych menedżerów z różnych branż i sektorów. Zaproszeni Goście przybliżą specyfikę swojego zawodu oraz opowiedzą o etapach rozwoju swojej kariery. Na koniec każdego spotkania planowana jest dyskusja, w ramach której uczestnicy będą mogli zadać Gościom pytania.

Kontynuuj czytanie

„LEGIA AKADEMICKA” – MODUŁ OFICERSKI REKRUTACJA !!!

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 uruchomiony zostanie moduł oficerski w ramach programu ochotniczego przeszkolenia studentów „Legia Akademicka”. Szkolenie odbywać się będzie w Akademii Wojsko Lądowych we Wrocławiu.

W celu przystąpienia do programu należy wypełnić poniższe dokumenty, tj.:

Oprócz powyższych trzech dokumentów należy przesłać:

  • kopię dokumentu potwierdzającego studiowanie na danej uczelni,
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia podoficera,
  • kopie innych dokumentów, kwalifikacji, kursów, dyplomów, które pozwolą  komisji kwalifikacyjnej dokonać oceny i przeprowadzić kwalifikację studentów do przedmiotowego szkolenia.

Uzupełnione dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Biuro ds. Programu “Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
ul. Dymińska 13
00-909 Warszawa

MONOGRAFIA – JAK UCZYĆ SIĘ ZDALNIE?

Pracownicy Instytutu Organizacji i Zarządzania WLO WAT od lat aktywnie zajmują się problematyką analizy i doskonalenia procesów kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technik nauczania. Całość ma prowadzić do systematycznego zwiększania zaangażowania studentów w procesy dydaktyczne oraz podnosić jakość kształcenia do poziomu wymagań i oczekiwań, jakie stawia “cyfrowy” wiek XXI. Okres obecnej pandemii stał się naturalnym weryfikatorem możliwości, jakie w procesach dydaktycznych daje nowoczesna technika i oferowane przez nią narzędzia. Istnienie określonych narzędzi, to jednak połowa “sukcesu” – drugą, jest umiejętność posługiwania się nimi. Naprzeciw tej potrzebie i wymaganiom chwili wyszli pracownicy IOZ: dr Jacek Woźniak, mgr inż. Marcin Staruch, mgr Michał Jurek, dr Wioletta Wereda, prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, którzy postanowili opracować podręcznik w zakresie realizacji procesów kształcenia zdalnego dla różnych grup odbiorców, m.in. będących w różnym wieku i odznaczających się zróżnicowanym poziomem tzw. kompetencji cyfrowych. Podręcznik stanowi wsparcie dla realizacji procesów kształcenia zdalnego z wykorzystaniem takich platform jak MS Teams, MS Forms oraz Moodle.

Kontynuuj czytanie

SKUTECZNY I EFEKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ PANACEUM NA ROSNĄCE KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII

Każda organizacja do prowadzenia swojej działalności zużywa energię a tym samym powoduje emisję gazów cieplarnianych określanych mianem śladu węglowego. Zużycie energii niepokojąco wzrasta, szacuje się,  że do roku 2040 zwiększy się o 30% dlatego poszukiwanie rozwiązań w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenia zużycia energii jest palącym problem na poziomie światowym.  Polska  w ramach  wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej oraz realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”  z dniem 20 maja 2016 r. wprowadziła do stosowania Ustawę o efektywności energetycznej (zwana dalej Ustawą). Określono w niej obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa mającego na celu „przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii”. Podstawą jest ocena  stanu technicznego obiektów, urządzeń i instalacji oraz opłacalności ekonomicznej. Audit musi być zrealizowany dla całej organizacji z uwzględnieniem „szczegółowego przeglądu zużycia energii w budynkach, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo”.

Kontynuuj czytanie