– Maciej Salamonowski

PODZIAŁ NA GRUPY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Przydział do grup według kolejności alfabetycznej.

LOGISTYKA – STACJONARNE I STOPNIA
  • WLO21FX1S1 - B - Gu
  • WLO21FX2S1 - H - Mac
  • WLO21FX3S1 - Mal - Ro
  • WLO21FX4S1 - Ru - Ż
LOGISTYKA – NIESTACJONARNE I …

Read more PODZIAŁ NA GRUPY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

W sobotę 25 września 2021 r. odbyła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez studentów pierwszego roku Wojskowej Akademii Technicznej (https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/podchorazowie-wat-przysiegali-wiernie-sluzyc-ojczyznie/). Była to jednocześnie okazja do zaprezentowania osiągnięć naukowych oraz metod kształcenia przez poszczególne wydziały Akademii.

Stoisko naszego  Wydziału cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uwagę przyciągały gogle VR, za pomocą których można …

Read more JA ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO PRZYSIĘGAM…”

Podział na grupy wg. specjalności:

WLO19FE1S1

72448 73558 73567 73559
73557 Read more UWAGA – NABÓR 2019 LOGISTYKA STACJONARNA