OGÓLNOPOLSKA DOKTORANCKO-STUDENCKA KONFERENCJI NAUKOWA

W dniu 14 kwietnia 2021 roku, przy użyciu platformy MS Teams, w trybie zdalnym, odbyła się Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencji Naukowa, pt. „Współczesny wymiar zarządzania kryzysowego w świecie zagrożeń informacyjnych”.  Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we współpracy z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Kontynuuj czytanie

ERASMUS+

Szanowni Państwo,
w ślad za informacją przekazaną Państwu w korespondencji seryjnej nr 9 z 26.03.2021 r. przypominamy, że w dniach 20, 21 i 29 kwietnia 2021 r. odbędą się webinaria informacyjne poświęcone Partnerstwom w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 (termin składania wniosków: 20 maja 2021 r.). W załączeniu znajdą Państwo program. Celem webinariów jest przedstawienie informacji o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu wśród zainteresowanych pracowników akademickich Państwa uczelni.

Kontynuuj czytanie

ZAPRASZAMY STUDENTÓW KIERUNKÓW OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE NA SPOTKANIA ONLINE Z PRZEDSTAWICIELAMI WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Szanowni Państwo!

Władze Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej serdecznie zapraszają studentów kierunków Obronność Państwa i Bezpieczeństwo Narodowe na spotkania online z przedstawicielami  Wojsk Obrony Terytorialnej. W trakcie spotkania przybliżone zostaną Wojska Obrony Terytorialnej, w szczególności zaś:

– procedury powołania i pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej;
– znaczenie WOT jako drogi do zawodowej służby wojskowej;
– system szkolenia żołnierzy OT;
– należności finansowe dla żołnierzy OT;
– kanały komunikacyjne.

Kontynuuj czytanie

SZANSA CZY POTRZEBA – SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY?

Czy w prowadzeniu biznesu jest coś ważniejszego od pieniędzy? Zdawałoby się, że nie, jednakże okazuje się, że w dzisiejszych czasach to pracownik, jego bezpieczeństwo i zdrowie stają się nadrzędnym interesem pracodawcy. Dlatego celem każdej organizacji jest zadbanie o bezpieczeństwo swoich pracowników poprzez wdrożenie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZ BHP) zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy PN-ISO 45001:2018. Obiektywnym potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest uzyskanie certyfikatu SZBHP wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą. Od ponad 20 lat Centrum Certyfikacji Jakości Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W ramach posiadanej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (nr AC 057) CCJ WAT oceniło funkcjonowanie systemu SZBHP w organizacjach przyznając ponad 700 certyfikatów.

Kontynuuj czytanie

MONOGRAFIA NAUKOWA MGR. PATRYKA REŚKIEWICZA

Wzrost aktywności militarnej Federacji Rosyjskiej na jej zachodnim kierunku strategicznym spowodował zmiany w percepcji wyzwań i zagrożeń dla Sojuszu Północnoatlantyckiego w drugiej dekadzie XXI wieku. Adaptacja do współczesnego środowiska bezpieczeństwa wymaga spójnej i konsekwentnej polityki obronnej całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w szczególności państw położonych na jego wschodnich rubieżach. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywać ma bukaresztańska dziewiątka, która postrzegana jest w ramach NATO jako “głos wschodniej flanki”.

Prezentowana monografia analizuje potencjał militarny i politykę obronną państw wchodzących w skład bukaresztańskiej dziewiątki B9: Estonii, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji, Węgier, Polski, Bułgarii i Rumunii.

Kontynuuj czytanie