MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „STATES OF EMERGENCY – NATIONAL AND INTERNATIONAL CONDITIONS”

W dniach 10–11 grudnia 2020 r. odbyła się (on-line) międzynarodowa konferencja młodych naukowców, pt. States of emergency – national and international conditions, która została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT w Warszawie oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. W konferencji udział wzięli przedstawiciele polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych. Referaty wygłosili badacze z Norwegii, Szkocji, Anglii, USA, Polski oraz Federacji Rosyjskiej.

Kontynuuj czytanie

CERTYFIKACJA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU KONTROLI PRZEZ CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI

Kontrola obrotu towarami o znaczeniu strategicznym stanowi istotny element polityki bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i globalnym. Dotyczy wspólnych działań podejmowanych przez przedsiębiorców i administrację rządową, związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Staje się głównym filarem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej.

Kontynuuj czytanie »

NKiMZ 2020

Sprawozdanie z X Międzynarodowej Konferencji Naukowej
NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA
Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych

W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyła się jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA. Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych” (NKiMZ 2020). Wydarzenie stanowiło kontynuację wieloletniego cyklu konferencyjnego i tradycyjnie zostało zorganizowane przez Zakład Systemów Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, a także współorganizatorów: Wydział Cybernetyki WAT, Zarząd Główny Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania oraz Wydział Zarządzania Narodowego Uniwersytetu Studiów Politycznych i Administracji Publicznej w Bukareszcie (Rumunia).

Kontynuuj czytanie

LISTA SPECJALNOŚCI STUDENTÓW KIERUNKU OBRONNOŚĆ PAŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ORAZ ZARZĄDZANIE

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA:


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:


ZARZĄDZANIE: