EGZAMIN ZDALNY

W dniu 09 kwietnia 2020 roku w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, komisja powołana przez Dziekana Wydziału płk. dr. hab. Szymona Mitkowa, prof. WAT, przeprowadziła egzamin końcowy z uczestnikami „Kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika), realizujących zadania w obszarze logistycznym” – kod kursu 8103010.

Kontynuuj czytanie

ZARZĄDZENIE REKTORA

W związku z postępującym zagrożeniem wystąpienia COVID-19 zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii technicznej nr 25/RKR/2020 z dnia 25 marca 2020 r. następuje kontynuacja zawieszenia funkcjonowania uczelni, w tym przede wszystkim prowadzenia zajęć w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku. To powoduje, że kształcenie będzie się dalej odbywać w systemie zdalnym. Studenci, tak jak dotychczas, mają obowiązek kontaktowania się z prowadzącymi zajęcia poprzez maile lub inny sposób nauczania na odległość, w szczególności starości grup. Okres zawieszenia zajęć dla osób z zaległościami w zaliczeniach przedmiotów jest okresem ich odrabiania. Studenci (dyplomanci) w trakcie realizacji procesu dyplomowego kontaktują się z promotorami również poprzez maile. Bardzo proszę Nauczycieli i Studentów o realizację zadań zawartych w Zarządzeniu Rektora WAT nr 25/RKR/2020.

Zarządzenie Rektora 25/RKR/2020 z dn. 25.03.2020 r.

Rozporządzenie MON

WARSZTATY Z EXCELA!

W dniu 10 marca 2020 roku, o godzinie 18:00, na terenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, w budynku 135 (Lipsk), na głównej auli, już po raz kolejny Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT (KNBN WAT) przy współpracy z firmą szkoleniową LabMasters przeprowadziło szkolenie w zakresie technik podstawowych arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Podczas spotkania omówione zostały najczęściej spotykane case`y podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Kontynuuj czytanie

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA DZIEKANATU WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV‑2 dbając o zdrowie studentów oraz pracowników Wydziału podjęto decyzję o wprowadzeniu nadzwyczajnego trybu pracy Dziekanatu.

 • ograniczenie kontaktów bezpośrednich:
  – zalecany kontakt mailowy oraz telefoniczny (dziekanat.wlo@wat.edu.pl, tel. 261 837 591)
 • sprawy pilne:
  – obsługa Dziekanatu wyłącznie w pokoju nr 0.06 po uprzednim mailowym umówieniu się (dziekanat.wlo@wat.edu.pl). W wiadomości (z maila studenckiego/służbowego) prosimy zawrzeć swoje dane, dzień, godzinę i cel wizyty. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.
 • godziny pracy Dziekanatu bez zmian. Wprowadzamy dyżury dla studentów niestacjonarnych w terminach wyznaczonych na zjazdy — tylko w soboty do godziny 12:00 po uprzednim mailowym umówieniu się.
 • Zaświadczenia będą wysyłane pocztą. Prosimy zamawiać poprzez wlo@wat.edu.pl . W treści wskazać adres do wysłania.
 • Legitymacje ELS i ELD.
  Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
  Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.
  Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
  Legitymacja doktoranta, których ważność kończy się w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

Ograniczenia nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie Dziekanatu. Nie jest wstrzymana obsługa studentów. Zmiany mają charakter tymczasowy i nadzwyczajny.
Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej WAT, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania oraz strony Wydziału na facebooku.

Zmiana funkcjonowania pracy Dziekanatu obowiązuje od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT nr 22/RKR/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 pracownicy, studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną odpowiednio: właściwego prorektora, kanclerza, dyrektora biura rektora oraz właściwego kierownika jednostki organizacyjnej (Dziekana).