– Aktualności

W sobotę 25 września 2021 r. odbyła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez studentów pierwszego roku Wojskowej Akademii Technicznej (https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/podchorazowie-wat-przysiegali-wiernie-sluzyc-ojczyznie/). Była to jednocześnie okazja do zaprezentowania osiągnięć naukowych oraz metod kształcenia przez poszczególne wydziały Akademii.

Stoisko naszego  Wydziału cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uwagę przyciągały gogle VR, za pomocą których można …

Read more JA ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO PRZYSIĘGAM…”

W dniu 30.08.2021 r. na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania rozpoczął się kurs doskonalący w formie stacjonarnej o nazwie “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”. Zajęcia odbywają się z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Kurs jest przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia …

Read more OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2021/2022 1-10 WRZEŚNIA 2021

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Programu MOST, kryteriów kwalifikacji oraz samego uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej: http://most.amu.edu.pl/

Rejestracja do udziału w programie MOST: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/


Koordynator uczelniany programu MOST mgr …

Read more REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST

„Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń” – Marszałek Józef Piłsudski.

Dnia 22 sierpnia 2021 r. nadano sztandar Związkowi Strzeleckiemu Niepodległość im. Generała Bronisława Kwiatkowskiego.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w klasztorze na Mirowie, po czym w defiladzie ulicami miasta przemaszerowano w miejsce ceremonii. Po wprowadzeniu pododdziałów strzeleckich i kompanii honorowej nastąpił moment nadania sztandaru oraz złożenia ślubowania strzeleckiego. Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie prezentów okolicznościowychi podziękowań. Wśród wyróżnionych osób byli: Kierownik Administracyjny mgr inż. Adam ŚWIDER (w zastępstwie mgr Katarzyna DOMINIAK), mgr Luiza TRZCIŃSKA, Cezary ARCIKIEWICZ oraz Marian SZYMCZYK.

W uroczystości udział wzięła pani Krystyna Kwiatkowska, wdowa po zmarłym tragicznie generale. Do grona zaproszonych gości dołączyła również delegacja z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania: Zastępca Dziekana płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI, Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dr Wiesława ZAŁOGA oraz pracownicy i studenci Wydziału.

Read more NADANIE SZTANDARU

PT. „BEZPIECZEŃSTWO AZJI W XXI WIEKU – WYBRANE ASPEKTY”

BEZPIECZEŃSTWO AZJI W XXI WIEKU – WYBRANE ASPEKTY

Szanowni Państwo,
Światło dzienne ujrzała kolejna nasza publikacja! Tym razem jej tytuł brzmi:

W. Śmiałek, Ł. Kominek, Bezpieczeństwo Azji w XXI wieku – wybrane aspekty, wyd. FNCE, Poznań 2021, ISBN: 978-83-66800-52-6.

Tytułowy problem recenzowanej monografii nabiera szczególnego znaczenia —zarówno naukowego jak i praktycznego. Wynika to z dynamiki przemian w stosunkach międzynarodowych opisywanego obszaru oraz eskalacji trwających sporów i konfliktów mających wymiar ponadregionalny. (…) Autorzy tej niewątpliwie wartościowej pracy, poświęcili uwagę przede wszystkim analizie interdyscyplinarnej bezpieczeństwa Azji, zwłaszcza w ujęciu regionalnym. (…) Praca wnosi nowe, istotne wartości do analiz bezpieczeństwa Azji. Można dostrzec walory metodologiczne i merytoryczne istotne z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie.

Read more UKAZANIE SIĘ PUBLIKACJI

W dniu 15 sierpnia 2021 r. przypada rocznica Święta Wojska Polskiego, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej  w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Z tej okazji dnia 12 sierpnia 2021 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta zbiórka żołnierzy i pracowników, podczas której Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz medale i wyróżnienia żołnierzom i pracownikom Wojskowej Akademii Technicznej. Wśród odznaczonych byli również pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, którym Minister Obrony Narodowej nadał następujące medale: Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny: 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy. W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, za Zasługi dla Obronności Kraju: 2 srebrne i 6 brązowych. Podczas uroczystości Pan Rektor podziękował żołnierzom, kadrze naukowo-dydaktycznej, pracownikom administracyjnym Wojskowej Akademii Technicznej za dotychczasową pracę, jednocześnie życząc wszystkim satysfakcji z podejmowanych wyzwań oraz realizacji marzeń i planów. Uwieńczeniem spotkania było odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i odprowadzenie sztandaru Wojskowej Akademii Technicznej.

Read more ROCZNICA ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO