KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU TECHNOLOGII I INŻYNIERII KOSMICZNEJ I SATELITARNEJ ORAZ SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH

Zapraszamy do udziału w konkursie adresowanym do absolwentów uczelni polskich, którzy obronili prace nie wcześniej niż 1 października 2017 r. Prace muszą być napisane w języku polskim i można je zgłaszać do 2 października 2020 r.

Informację można pobrać ze strony głównej WAT: https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/konkurs-mon-na-najlepsza-prace-z-zakresu-technologii-i-inzynierii-kosmicznej-i-satelitarnej-oraz-systemow-autonomicznych/

Grafika dostępna jest na stronie MON: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-mon-na-najlepsza-prace-z-zakresu-technologii-technik-i-inzynierii-kosmicznej-i-satelitarnej-oraz-systemow-autonomicznych

PRACOWNICY ILOG REALIZUJĄ PROGRAM DEEP

Pracownicy ILOG biorą aktywny udział w programie DEEP (ang. Defence Education Enhancement Programme). W dniach 25-27.08.2020 r. odbyło się szkolenie pracowników Akademii Marynarki Wojennej im. Pawła Nachimowa w Odessie z tematów interoperacyjności i transportu i ruchu wojsk realizowanego przez płk. Karola Andrzejewskiego i programu informatycznego LOGFAS, realizowanego przez kpt. dr inż. Arkadiusz Jóźwiak.

Kontynuuj czytanie

NOMINACJA NA FUNKCJĘ DZIEKANA WLO

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z rozkazem nr 169/2020 z dnia 01.09.2020 r.
płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT będzie nadal pełnił funkcję Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.


Gratulujemy Panu płk. dr. hab. inż.  Szymonowi Mitkowowi, prof. WAT nominacji i życzymy dalszych sukcesów oraz realizacji zamierzonych planów.