KURS OCHRONY OBIEKTÓW WOJSKOWYCH

W dniu 04 grudnia br. ruszyła następna edycja kursu „ Ochrona Obiektów Wojskowych”. Celem kursu jest przygotowanie szkolonych do organizowania i realizacji zadań związanych z problematyką ochrony fizycznej i całego procesu wspomagania technicznego obiektów wojskowych.

Program kursu obejmuje następujące zasadnicze obszary tematyczne:

–  Ochrony obiektów wojskowych,
–  Konwojowanie mienia,
–  Ochrona wojsk w PKW,
–  Zamówienia publiczne w ochronie obiektów wojskowych,
–  Techniczne środki wspomagające ochronę fizyczną obiektów wojskowych.

W kursie uczestniczy 24 słuchaczy, którzy szkolić się będą do 15.12.2017 roku.