1. Decyzja Dziekana nr 38/WLO/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia „Norm i normatywów procesu dydaktycznego obowiązujących na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
2. Decyzja Dziekana nr 1/WLO/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS po semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
3. Decyzja Dziekana nr 134/WLO/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia harmonogramu zjazdów dla semestru letniego roku akademickiego 2020/2021
4. Decyzja Dziekana nr 132/WLO/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
5. Decyzja Dziekana nr 128/WLO/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Terminarza czynności związanych z wykonywaniem prac dyplomowych i przeprowadzeniem egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku logistyka – nabór 2017 oraz studentów, którzy otrzymali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia 29.01.2020 r.” oraz „Wytycznych do procesu dyplomowania w roku akademickim 2020/2021”
6. Decyzja Dziekana nr 123/WLO/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Terminarza czynności związanych z wyborem specjalności dla studentów cywilnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021″
7. Decyzja Dziekana nr 115/WLO/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
8. Decyzja Dziekana nr 114/WLO/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad wyboru specjalności kształcenia dla studentów cywilnych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
9. Decyzja Dziekana nr 95/WLO/2020 z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie ustalenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS po semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
10. Decyzja Dziekana nr 79/WLO/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia harmonogramu zjazdów dla semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021
11. Decyzja Dziekana nr 58/WLO/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Zasad odbywania studiów według indywidualnego programu studiów”
12. Decyzja Dziekana nr 45/WLO/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT na kierunkach studiów o profilu ogólnoakademickim”
13. Decyzja Dziekana nr 44/WLO/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Norm i normatywów procesu dydaktycznego obowiązujących na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania”
14. Decyzja Dziekana nr 43/WLO/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Zasad indywidualnej organizacji studiów na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania”
15. Decyzja Dziekana nr 3/WLO/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu praktyk zawodowych dla studentów wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT na kierunkach studiów o profilu praktycznym”