WYBRANE AKTY PRAWNE WLO

 

1. Decyzja Dziekana nr 123/WLO/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Terminarza czynności związanych z wyborem specjalności dla studentów cywilnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021″
2. Decyzja Dziekana nr 115/WLO/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
3. Decyzja Dziekana nr 114/WLO/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad wyboru specjalności kształcenia dla studentów cywilnych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
4. Decyzja Dziekana nr 95/WLO/2020 z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie ustalenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS po semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
5. Decyzja Dziekana nr 79/WLO/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia harmonogramu zjazdów dla semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021
6. Decyzja Dziekana nr 58/WLO/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Zasad odbywania studiów według indywidualnego programu studiów”
7. Decyzja Dziekana nr 45/WLO/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT na kierunkach studiów o profilu ogólnoakademickim”
8. Decyzja Dziekana nr 44/WLO/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Norm i normatywów procesu dydaktycznego obowiązujących na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania”
9. Decyzja Dziekana nr 43/WLO/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Zasad indywidualnej organizacji studiów na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania”
10. Decyzja Dziekana nr 3/WLO/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu praktyk zawodowych dla studentów wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT na kierunkach studiów o profilu praktycznym”