STUDIA MAGISTERSKIE
Pobierz 1. Informator o procesie dyplomowania na kierunku studiów “Obronność państwa” o profilu praktycznym

 

STUDIA INŻYNIERSKIE
Pobierz 1. Terminarz czynności
Pobierz 2. Zasady edytorskie
Pobierz 3. Karta informacyjna dyplomanta
Pobierz 4. Opis CD
Pobierz 5. Oświadczenie studenta i promotora o dopuszczeniu pracy do systemu antyplagiatowego
Pobierz 6. Procedura postępowania antyplagiatowego
Pobierz 7. Układ stron pracy dyplomowej
Pobierz 8. Wzór formularza opinii promotora pracy dyplomowej
Pobierz 9. Wzór formularza recenzji pracy dyplomowej
Pobierz 10. Wzór oświadczenia studenta o samodzielności
Pobierz 11. Wzór strony tytułowej

 

STUDIA LICENCJACKIE
Pobierz 1. Informator o procesie dyplomowania na kierunku studiów “Obronność państwa” o profilu praktycznym
Pobierz 2. Układ stron pracy dyplomowej
Pobierz 3. Wzór strony tytułowej
Pobierz 4. Wzór zadania dyplomowego
Pobierz 5. Wzór formularza opinii promotora pracy dyplomowej
Pobierz 6. Wzór formularza recenzji pracy dyplomowej
Pobierz 7. Wzór oświadczenia studenta o samodzielności
Pobierz 8. Opis CD
Pobierz 9. Karta informacyjna dyplomanta
Pobierz 10. Oświadczenie studenta i promotora o dopuszczeniu pracy do systemu antyplagiatowego
Pobierz 11. Procedura postępowania antyplagiatowego

 

STUDIA PODYPLOMOWE
Pobierz 1. Strona tytułowa ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE
Pobierz 2. Wzór zadania końcowego ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE
Pobierz 3. Strona tytułowa ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Pobierz 4. Wzór zadania końcowego ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Pobierz 5. Wzór strony tytułowej ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE POZYSKIWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO
Pobierz 6. Wzór zadania końcowego ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE POZYSKIWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO
Pobierz 7. Opinia kierownika pracy końcowej
Pobierz 8. Wzór ostatniej strony pracy końcowej
Pobierz 9. Oświadczenie słuchacza o samodzielności