DYPLOMOWANIE

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

STUDIA MAGISTERSKIE
Nazwa Pliku Pobieranie
1. Karta informacyjna dyplomanta   Pobierz (18.7 KB)
2. Opis CD   Pobierz (406 KB)
3. Oświadczenie studenta o samodzielności   Pobierz (13.2 KB)
4. Przykładowy spis treści   Pobierz (23.8 KB)
5. Strona tytułowa   Pobierz (134 KB)
6. Terminarz dyplomowania OBRONNOŚĆ PAŃSTWA II stopnia, nabór 2019   Pobierz (485 KB)
7. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej   Pobierz (283 KB)
8. Wzór opinii promotora   Pobierz (13.6 KB)
9. Wzór recenzji   Pobierz (13.7 KB)
10. Wniosek o odpis w j. obcym   Pobierz (15 KB)
11. Wniosek o przesunięcie terminu   Pobierz (36 KB)
12. Zasady dyplomowania   Pobierz (909 KB)
  Decyzja Dziekana
13. Procedura postępowania antyplagiatowego   Pobierz (134 KB)
14. Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej   Pobierz (13.5 KB)
15. Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA   Pobierz (30.1 KB)
16. Pytania do egzaminu dyplomowego 2020 r.  II stopnia   Pobierz (954 KB)
STUDIA LICENCJACKIE
Nazwa Pliku Pobieranie
1. Karta informacyjna dyplomanta   Pobierz (18.7 KB)
2. Opis CD   Pobierz (406 KB)
3. Oświadczenie studenta o samodzielności   Pobierz (13.2 KB)
4. Przykładowy spis treści   Pobierz (23.8 KB)
5. Strona tytułowa   Pobierz (134 KB)
6. Terminarz dyplomowania OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I stopnia, nabór 2018   Pobierz (481 KB)
7. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej   Pobierz (283 KB)
8. Wzór opinii promotora   Pobierz (13.6 KB)
9. Wzór recenzji   Pobierz (13.7 KB)
10. Wniosek o odpis w j. obcym   Pobierz (15 KB)
11. Wniosek o przesunięcie terminu   Pobierz (36 KB)
12. Zasady dyplomowania   Pobierz (909 KB)
  Decyzja Dziekana
13. Procedura postępowania antyplagiatowego   Pobierz (134 KB)
14. Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej   Pobierz (13.5 KB)
15. Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA   Pobierz (30.1 KB)
16. Pytania do egzaminu dyplomowego 2020 r.  I stopnia   Pobierz ( 476 KB)

LOGISTYKA

STUDIA INŻYNIERSKIE
Nazwa Pliku Pobieranie
1. Karta informacyjna dyplomanta   Pobierz (18.7 KB)
2. Opis CD   Pobierz (406 KB)
3. Oświadczenie studenta o samodzielności   Pobierz (13.2 KB)
4. Przykładowy spis treści   Pobierz (23.8 KB)
5. Strona tytułowa   Pobierz (134 KB)
6. Terminarz dyplomowania LOGISTYKA nabór 2017 – Niestacjonarne   Pobierz (1,44 MB)
7. Terminarz dyplomowania LOGISTYKA nabór 2017 – Stacjonarne
  Pobierz (1,44 MB)
8. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej   Pobierz (283 KB)
9. Wzór opinii promotora   Pobierz (13.6 KB)
10. Wzór recenzji   Pobierz (13.7 KB)
11. Wniosek o odpis w j. obcym   Pobierz (15 KB)
12. Strona tytułowa dla specjalności Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych   Pobierz (144 KB)
13. Wniosek o przesunięcie terminu   Pobierz (40 KB)
14. Zasady dyplomowania   Pobierz (909 KB)
  Decyzja Dziekana
15. Procedura postępowania antyplagiatowego   Pobierz (134 KB)
16. Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej   Pobierz (13.5 KB)
17. Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA   Pobierz (30.1 KB)
STUDIA MAGISTERSKIE
Nazwa Pliku Pobieranie
1. Karta informacyjna dyplomanta   Pobierz (18.7 KB)
2. Opis CD   Pobierz (406 KB)
3. Oświadczenie studenta o samodzielności   Pobierz (13.2 KB)
4. Przykładowy spis treści   Pobierz (23.8 KB)
5. Strona tytułowa   Pobierz (134 KB)
6. Terminarz dyplomowania LOGISTYKA II stopnia, nabór 2019 – Stacjonarne   Pobierz
7. Terminarz dyplomowania LOGISTYKA II stopnia, nabór 2019 – Niestacjonarne
  Pobierz
8. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej   Pobierz (283 KB)
9. Wzór opinii promotora   Pobierz (13.6 KB)
10. Wzór recenzji   Pobierz (13.7 KB)
11. Wniosek o odpis w j. obcym   Pobierz (15 KB)
13. Wniosek o przesunięcie terminu   Pobierz (36 KB)
14. Zasady dyplomowania   Pobierz (909 KB)
  Decyzja Dziekana
15. Procedura postępowania antyplagiatowego   Pobierz (134 KB)
16. Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej   Pobierz (13.5 KB)
17. Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA   Pobierz (30.1 KB)

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

STUDIA LICENCJACKIE
Nazwa Pliku Pobieranie
1. Karta informacyjna dyplomanta   Pobierz (18.7 KB)
2. Opis CD   Pobierz (406 KB)
3. Oświadczenie studenta o samodzielności   Pobierz (13.2 KB)
4. Przykładowy spis treści   Pobierz (23.8 KB)
5. Strona tytułowa   Pobierz (134 KB)
6. Terminarz dyplomowania BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopnia, nabór 2018   Pobierz (481 KB)
7. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej   Pobierz (283 KB)
8. Wzór opinii promotora   Pobierz (13.6 KB)
9. Wzór recenzji   Pobierz (13.7 KB)
10. Wniosek o odpis w j. obcym   Pobierz (15 KB)
11. Wniosek o przesunięcie terminu   Pobierz (36 KB)
12. Zasady dyplomowania   Pobierz (909 KB)
  Decyzja Dziekana
13. Procedura postępowania antyplagiatowego   Pobierz (134 KB)
14. Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej   Pobierz (13.5 KB)
15. Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA   Pobierz (30.1 KB)
16. Zagadnienia do egzaminu dyplomowego   Pobierz (30.1 KB)
STUDIA MAGISTERSKIE
Nazwa Pliku Pobieranie
1. Karta informacyjna dyplomanta   Pobierz (18.7 KB)
2. Opis CD   Pobierz (406 KB)
3. Oświadczenie studenta o samodzielności   Pobierz (13.2 KB)
4. Przykładowy spis treści   Pobierz (23.8 KB)
5. Strona tytułowa   Pobierz (134 KB)
6. Terminarz dyplomowania BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II stopnia, nabór 2019   Pobierz (485 KB)
7. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej   Pobierz (283 KB)
8. Wzór opinii promotora   Pobierz (13.6 KB)
9. Wzór recenzji   Pobierz (13.7 KB)
10. Wniosek o odpis w j. obcym   Pobierz (15 KB)
11. Wniosek o przesunięcie terminu   Pobierz (36 KB)
12. Zasady dyplomowania   Pobierz (909 KB)
  Decyzja Dziekana
13. Procedura postępowania antyplagiatowego   Pobierz (134 KB)
14. Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej   Pobierz (13.5 KB)
15. Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA   Pobierz (30.1 KB)
16. Zagadnienia do egzaminu dyplomowego   Pobierz (30.1 KB)

ZARZĄDZANIE

STUDIA LICENCJACKIE
Nazwa Pliku Pobieranie
1. Karta informacyjna dyplomanta   Pobierz (18.7 KB)
2. Opis CD   Pobierz (406 KB)
3. Oświadczenie studenta o samodzielności   Pobierz (13.2 KB)
4. Przykładowy spis treści   Pobierz (23.8 KB)
5. Strona tytułowa   Pobierz (134 KB)
6. Terminarz dyplomowania ZARZĄDZANIE I stopnia, nabór 2018   Pobierz (482 KB)
7. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej   Pobierz (283 KB)
8. Wzór opinii promotora   Pobierz (13.6 KB)
9. Wzór recenzji   Pobierz (13.7 KB)
10. Wniosek o odpis w j. obcym   Pobierz (15 KB)
11. Wniosek o przesunięcie terminu   Pobierz (36 KB)
12. Zasady dyplomowania   Pobierz (909 KB)
  Decyzja Dziekana
13. Procedura postępowania antyplagiatowego   Pobierz (134 KB)
14. Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej   Pobierz (13.5 KB)
15. Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA   Pobierz (30.1 KB)
16. Zagadnienia do egzaminu dyplomowego   Pobierz (30.1 KB)
STUDIA MAGISTERSKIE
Nazwa Pliku Pobieranie
1. Karta informacyjna dyplomanta   Pobierz (18.7 KB)
2. Opis CD   Pobierz (406 KB)
3. Oświadczenie studenta o samodzielności   Pobierz (13.2 KB)
4. Przykładowy spis treści   Pobierz (23.8 KB)
5. Strona tytułowa   Pobierz (134 KB)
6. Terminarz dyplomowania ZARZĄDZANIE II stopnia, nabór 2019   Pobierz (482 KB)
7. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej   Pobierz (283 KB)
8. Wzór opinii promotora   Pobierz (13.6 KB)
9. Wzór recenzji   Pobierz (13.7 KB)
10. Wniosek o odpis w j. obcym   Pobierz (15 KB)
11. Wniosek o przesunięcie terminu   Pobierz (36 KB)
12. Zasady dyplomowania   Pobierz (909 KB)
  Decyzja Dziekana
13. Procedura postępowania antyplagiatowego   Pobierz (134 KB)
14. Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej   Pobierz (13.5 KB)
15. Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA   Pobierz (30.1 KB)
16. Zagadnienia do egzaminu dyplomowego   Pobierz (30.1 KB)

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE

STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa Pliku Pobieranie
1. Układ stron pracy końcowej   Pobierz (569 KB)
2. Wniosek o odpis w j. obcym   Pobierz (15 KB)
3. Wniosek o przesunięcie terminu   Pobierz (36 KB)
4. Zasady dyplomowania   Pobierz (909 KB)
  Decyzja Dziekana
5. Procedura postępowania antyplagiatowego   Pobierz (134 KB)
6. Oświadczenie promotora o możliwości przystąpienia dyplomantów do obrony instytutowej   Pobierz (13.5 KB)
7. Oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej do sprawdzenia w JSA   Pobierz (30.1 KB)