NABÓR 2016 – OBRONNOŚĆ PAŃSTWA STAC. – WYNIKI REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE

NABÓR 2016 – OBRONNOŚĆ PAŃSTWA STAC. – WYNIKI REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE

Historia Systemów Obronności
63495
67131
67136
67137
67140
67143
67147
67148
67152
67161
67162
67954
67163
67164
67169
67175
67177
67179
67180
67190
67193
67195
67197
67198
67201
67200
67204
67205
67208
67209
67210
67211
67212
67213

Historia wojska
67129
67130
67139
67141
67142
67144
67146
67154
67155
67156
67158
67164
67172
67173
67174
67181
67182
67183
67186
67187
67189
67191
67192
67194
67196
67203
67206