– logrep

W dniu 13.05.2019 r. rozpoczął się kurs doskonalący "Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS - moduł Logrep”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu …

Read more OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP

W dniu 01.10.2018 rozpoczął się kurs doskonalący "Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS - moduł Logrep ”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego …

Read more KURS DOSKONALĄCY “OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP”

W dniu 21.05.2018 r. rozpoczął się kurs doskonalący "Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS - moduł Logrep”. Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako …

Read more KURS DOSKONALĄCY “OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP

W dniu 22.01.2018 rozpoczął się kurs doskonalący "Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS - moduł Logrep”. Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS …

Read more KURS DOSKONALĄCY “OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP”

W dniu 8 listopada w ramach kontynuacji współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Żytomierskim Instytutem Wojskowym w ramach natowskiego programu DEEP (Defence Education Enhancement Programme), nakierowanego na przekształcenie systemu szkolnictwa wojskowego na Ukrainie do standardów NATO gościła w Wydziale Logistyki delegacja z Żytomierza w składzie: - płk KHABCHUK ANDRII – zastępca komendanta , - ppłk …

Read more DELEGACJA ŻIW

Back to top