KONFERENCJA NAUKOWA W INSTYTUCIE WOJSKOWYM W ŻYTOMIERZU NA UKRAINIE

W dniach 26-27.04.2018 r. z-ca Dyrektora Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności płk dr hab. Konrad Stańczyk wraz z przedstawicielem Działu Współpracy Międzynarodowej WAT Panem Piotrem Ciężkim – uczelnianym koordynatorem natowskiego programu DEEP wzięli udział w XXII Międzynarodowej Konferencji „Problems of creation, development, and employment of special purpose hi-tech systems, based on experience of the anti-terrorist operation”.

Konferencja zorganizowana była przez Instytut Wojskowy w Żytomierzu na Ukrainie.

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie działalności naukowej i technicznej; doskonalenia sposobów szkolenia specjalistów w zakresie zaawansowanych technologii oraz omówienie wyników badań naukowych, określających dalsze priorytety w tym zakresie.

Płk Stańczyk podczas sesji plenarnej zaprezentował ścieżkę kariery oraz potencjał naukowo-badawczy WAT wykorzystywany do przygotowania przyszłych oficerów WP – specjalistów z dziedzin technicznych.

Żywa dyskusja podczas konferencji, oraz faktyczne potwierdzenia przez stronę ukraińską znaczenia techniki w działalności wojska świadczyły o randze spotkania i dowodzą o konieczności organizowania i uczestnictwa podobnych naukowych przedsięwzięć w przyszłości.

WIZYTA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE W ŻYTOMIERZU NA UKRAINIE

W ramach programu natowskiego DEEP, którego koordynatorem jest Dział Współpracy Zagranicznej Wojskowej Akademii Technicznej, w dniach 16-19 października br. w  Wojskowym Instytucie w Żytomierzu na Ukrainie przebywała z roboczą wizytą delegacja polskich specjalistów realizujących zadania w ramach wspomnianego programu.

W skład polskiej delegacji wchodzili:

– Piotr CIĘŻKI – główny koordynator programu DEEP na Ukrainę,

– mjr Dariusz CHMIELEWSKI – specjalista z zakresu technologii informatycznych,

– Marek KALWASIŃSKI – specjalista z zakresu systemu zabezpieczenia logistycznego funkcjonującego w armiach NATO.

Delegacja została zapoznana ze strukturą i zadaniami instytutu w czasie panelu prezentacyjnego, a następnie przystąpiono do prac w zespołach roboczych w kierunkowych dziedzinach poszczególnych specjalistów. Dużym zainteresowaniem spotkała się tematyka funkcjonowania procesów logistycznych i ich wspomagania systemami informatycznymi.

Ożywioną dyskusję wzbudził panel przedstawiający proces tworzenia i transformacji zabezpieczenia logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, duża ilość zapytań i  próśb o wyjaśnienie kwestii dotyczyła podziału kompetencji i zadań w funkcjonującym systemie logistycznym.

Członkom delegacji zaprezentowano bazę szkoleniową Instytutu oraz realizowany rzeczywisty proces szkoleniowy kadetów kobiet i mężczyzn.

W panelu końcowym wymieniono się poglądami nt. dalszej współpracy,  realizacji zamierzeń w ramach programu DEEP NATO.