SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO  STOPNIA NA WYDZIALE LOGISTYKI

 

W dniu 30 września 2017 r.  o godz. 8.00 w auli budynku 135 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego  stopnia na Wydziale Logistyki.

Plan spotkania:

  • zapoznanie z ogólnymi zasadami studiowania,
  • podpisanie dokumentów (umowa, ślubowanie akademickie) oraz wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS. Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką upoważniającą do wejścia na teren zamknięty WAT, na którym odbywają się zajęcia,
  • szkolenie biblioteczne.

 

Osoba zakwalifikowana na spotkaniu organizacyjnym powinna posiadać:

  • Dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • Odliczoną kwotę 17 zł – opłata za elektroniczną legitymację studencką
    (podstawa prawna: Decyzja Rektora nr 35/RKR/2017 z dnia 2 marca 2017 r, w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2017/18 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe)