PIERWSZA SPÓŁKA Z PGZ S. A. – WZU S. A. POTWIERDZA ZGODNOŚĆ Z AQAP 2110:2016

 

W dniu 27 lutego 2017 br. w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT Pan dr inż. Witold Pokora wręczył certyfikaty na zgodność z publikacją standaryzacyjną NATO AQAP2110:2016 i PN-EN ISO9001:2015 oraz z normą PN-EN ISO14001:2015.

W uroczystości uczestniczyli między innymi senatorowie i posłowie RP, Prezydent Grudziądza, przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Garnizonu Grudziądz, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz duchowieństwa i duszpasterstwa wojskowego.

Wojskowa Akademia Techniczna od lat współpracuje z WZU S.A. w obszarze naukowym i dydaktycznym, a od 2011r.  w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. Pracownicy WZU S.A. korzystają z tematycznych Konferencji Naukowych organizowanych przez Wydziały WAT w zakresie uzbrojenia oraz logistyki. Studenci Wydziału Logistyki mają możliwość odbywania praktyk w ramach których mogą obserwować najlepsze rozwiązania w zarządzaniu działaniami logistycznymi jako procesami w zintegrowanym systemie zarządzania.

Kierownictwo Wydziału Logistyki, Dziekan płk dr hab. Szymon Mitkow gratuluje Zarządowi Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. potwierdzenia certyfikacji na zgodność z AQAP 2110:2016 jako pierwszej spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.