INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI WLO WAT NA GALI FINAŁOWEJ INNOWACYJNOŚCI 2017

W dniu 22 marca br. przedstawiciele Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT dr Katarzyna Świerszcz i dr inż. Bogdan Ćwik uczestniczyli w Gali Innowacyjności 2017 dla Sił Zbrojnych RP, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Wymienieni Pracownicy zostali zaproszeni na niniejszą Galę z faktu zakwalifikowania do finału złożonych przez nich dwóch prac konkursowych w kategorii „Koncepcje” i „Projekty badawczo-rozwojowe”: „Inteligentne i niskoemisyjne geotermalne systemy energetyczne zasilające obiekty garnizonów wojskowych” oraz „Badanie skuteczności podgrzewania płyt lotniskowych w warunkach niskich temperatur i obfitych opadów śniegu z wykorzystaniem zasobów geotermalnych”.

Kontynuuj czytanie

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI RP”

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI RP

Dnia  6 kwietnia 2017 r. w auli budynku 135  ul. Kaliskiego 2 a odbędzie się organizowana przez  Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności RP”. W trakcie konferencji przewidujemy dyskusje panelowe nad założeniami teoretycznymi i aktualnymi koncepcjami działań na rzecz obronności państwa, strategiami systemów bezpieczeństwa, koncepcjami i doktryną użycia sił zbrojnych, zagadnieniami związanymi z rolą sektora pozamilitarnego w kształtowaniu obronności państwa oraz ekonomiczno-społecznymi aspektami obronności.

 

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH 10-11 MAJA 2017R.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych, która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2017 roku  na Wydziale Logistyki
(Lipsk – budynek 135).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/VltCw1AygcFaLvY52

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonej ulotce – pobierz. Aktualne informacje znajdą Państwo na stronie naszego wydarzenia na Facebook’u (https://www.facebook.com/events/1912222692333109/)
lub pod adresem e-mail: knswlo@wat.edu.pl .

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny