SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO  STOPNIA NA WYDZIALE LOGISTYKI

 

W dniu 2 października 2017r.  o godz. 8.00 w auli budynku 135 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Logistyki.

Plan spotkania:

 • zapoznanie z ogólnymi zasadami studiowania,
 • podpisanie dokumentów (umowa, ślubowanie akademickie) oraz wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS. Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką upoważniającą do wejścia na teren zamknięty WAT, na którym odbywają się zajęcia,
 • szkolenie biblioteczne.

Osoba zakwalifikowana na spotkaniu organizacyjnym powinna posiadać:

 • Dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • Odliczoną kwotę 17 zł – opłata za elektroniczną legitymację studencką
  (podstawa prawna: Decyzja Rektora nr 35/RKR/2017 z dnia 2 marca 2017 r, w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2017/18 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe)

XXVIII EDYCJA KURSU “STANDARDIZATION WITHIN NATO”

25 września w Wydziale Logistyki rozpoczęła się XXVIII edycja Międzynarodowego Kursu „Standardization within NATO”. Kurs został otwarty przez dziekana WLO płk dr hab. Szymona MITKOWA, w obecności zastępcy dyrektora NATO-wskiego Biura Standaryzacyjnego (NATO Standardization Office) Dieter’a Schmaglowskiego, kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej WAT płk. Mariusza Gontarczyka, zastępcy dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Pana Ryszarda Grabca. W organizację kursu włączeni są pracownicy Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki a zajęcia na kursie oprócz zaproszonych gości z NATO, poszczególnych krajów oraz WCNJiK prowadzą nauczyciele akademiccy Instytutu Logistyki WLO por. mgr inż. Arkadiusz JÓŹWIAK.
Kurs prowadzony jest nieprzerwanie od 2004, a w 2012 otrzymał akredytację ACT (Allied Command Transformation). W ciągu dwunastu lat przeszkolono ok. 450 specjalistów z 39 państw, w tym z 12 państw partnerskich NATO.

WIZYTA DELEGACJI WAT W ODESSIE

W dniach 11.09-14.09 br. miała miejsce wizyta ekspertów WAT w Odeskiej Akademii Wojskowej (OAW). Była to kontynuacja realizacji programu NATO “DEEP”, w którym WAT bardzo aktywnie uczestniczy już trzeci rok.
W składzie naszej delegacji był koordynator ds. współpracy z Ukrainą Piotr Ciężki, adiunkt Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Piotr Zalewski oraz przedstawiciel Wydziału Logistyki – Marek Kalwasiński. Ze strony ukraińskiej w spotkaniach uczestniczyli: zastępca komendanta Akademii ds. szkolenia płk Oleg Maslij, szef katedry organizacji zabezpieczenia tyłów płk Denis Lisowienko, szef katedry zabezpieczenia tyłów płk Nikołaj Hrupało, szef katedry techniki samochodowej płk Aleksander Łysyj, szef grupy wojskowej współpracy międzynarodowej mjr Władimir Susłow i inni.
Wizyta miała charakter roboczy. Omawiana była tematyka współpracy dwustronnej w dziedzinie logistyki oraz kwestie udostępnienia stronie ukraińskiej pomocy merytorycznej przy przejściu systemu zabezpieczenia tyłowego do sytemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Ukrainy do standardów NATO oraz organizacji kształcenia w tej dziedzinie. Na prośbę strony ukraińskiej zaprezentowane zostały doświadczenia SZ RP we wdrażaniu systemów wspomagających zarządzaniem logistyką. Panel ten cieszył się wzbudził wielkie zainteresowanie uczestników spotkania. W dniach 09-12.10.2017r. planowana jest w ramach programu DEEP rewizyta przedstawicieli OAW w naszej Akademii.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO  STOPNIA NA WYDZIALE LOGISTYKI

 

W dniu 30 września 2017 r.  o godz. 8.00 w auli budynku 135 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego  stopnia na Wydziale Logistyki.

Plan spotkania:

 • zapoznanie z ogólnymi zasadami studiowania,
 • podpisanie dokumentów (umowa, ślubowanie akademickie) oraz wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS. Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką upoważniającą do wejścia na teren zamknięty WAT, na którym odbywają się zajęcia,
 • szkolenie biblioteczne.

 

Osoba zakwalifikowana na spotkaniu organizacyjnym powinna posiadać:

 • Dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • Odliczoną kwotę 17 zł – opłata za elektroniczną legitymację studencką
  (podstawa prawna: Decyzja Rektora nr 35/RKR/2017 z dnia 2 marca 2017 r, w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2017/18 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe)

 

 

KURS KWALIFIKACYJNY NA STOPIEŃ PODPUŁKOWNIKA

W dniu 18 września br. w Instytucie Logistyki rozpoczęła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika).  Celem kursu jest przygotowanie oficerów do realizacji procesów planowania i nadzoru nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo – technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno – finansową na szczeblu taktycznym i operacyjnym.  W tej edycji kursu uczestniczy rekordowa ilość oficerów, z tego względu kurs został podzielony na dwie grupy szkoleniowe. Kurs zostanie zakończony egzaminem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w dniach 20-22 grudnia bieżącego roku.​

WYŻSZY KURS ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO – EDYCJA 2.

W dniu 18.09.2017 rozpoczął się kurs kwalifikacyjny na STE major realizowany przez Instytut Logistyki. Nazwa kursu – Wyższy kurs zabezpieczenia logistycznego – edycja 2.Celem kursu  jest pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych, w tym w obszarze pracy dowódczej i sztabowej w działaniach taktyczno-operacyjnych w operacjach narodowych, sojuszniczych oraz wielonarodowych na obszarze kraju i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Na kurs przybyło 10 słuchaczy.

TRZECIA EDYCJA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO “OCHRONA OBIEKTÓW WOJSKOWYCH”

W dniu 11.09.2017 r. rozpoczęła się trzecia edycja kursu dokształcającego „Ochrona obiektów wojskowych”. Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony obiektów wojskowych. Pozyskana w trakcie kursu wiedza będzie stanowić podstawę do rozwiązywania problemów występujących w trakcie procesu planowania i realizacji ochrony jednostek wojskowych SZ RP dyslokowanych w kompleksach wojskowych. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 11.09 do 22.09.2017 r. Uczestniczy w niej 27 słuchaczy z różnych jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP z całego kraju.​​