KURS OCHRONY OBIEKTÓW WOJSKOWYCH

W dniu 04 grudnia br. ruszyła następna edycja kursu „ Ochrona Obiektów Wojskowych”. Celem kursu jest przygotowanie szkolonych do organizowania i realizacji zadań związanych z problematyką ochrony fizycznej i całego procesu wspomagania technicznego obiektów wojskowych.

Program kursu obejmuje następujące zasadnicze obszary tematyczne:

–  Ochrony obiektów wojskowych,
–  Konwojowanie mienia,
–  Ochrona wojsk w PKW,
–  Zamówienia publiczne w ochronie obiektów wojskowych,
–  Techniczne środki wspomagające ochronę fizyczną obiektów wojskowych.

W kursie uczestniczy 24 słuchaczy, którzy szkolić się będą do 15.12.2017 roku.

XXI KONFERENCJA “ZASTOSOWANIE STATYSTYKI I DATA MINING W BADANIACH NAUKOWYCH”

W dniu 30 listopada odbyła się XXI konferencja ,,Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych” organizowana przez StatSoft Polska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Zgodnie z wieloletnią tradycją konferencja była poświęcona teoretycznym i praktycznym aspektom planowania badań empirycznych oraz zastosowaniom metod analizy danych w badaniach naukowych.
O przygotowanie i wygłoszenie wykładów poproszono osoby ze środowiska akademickiego zajmujące się zarówno teoretycznymi podstawami metod ilościowych jak i stosujący je z powodzeniem w praktyce badawczej.
W konferencji wzięli udział: por. mgr inż. Arkadiusz Jóźwiak i sierż. pchor. mgr inż. Łukasz Guciewski.