ZAJĘCIA W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

W STYCZNIU RUSZAJĄ ZAJĘCIA W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

Dnia 22 grudnia o godz. 10.00 została zakończona rekrutacja do programu pilotażowego Legia Akademicka w Wojskowej Akademii Technicznej.
Zajęcia w ramach realizacji programu odbędą się w dwóch zjazdach sobotnio – niedzielnych:

  • 20-21.01.2018 r.
  • 10-11.02.2018 r.

W dniu 20 stycznia 2018 r. przewidziana jest również uroczysta inauguracja, a następnie planowane są zajęcia dydaktyczne.

Program szkolenia oraz szczegółowy rozkład zajęć zostanie przesłany do osób zakwalifikowanych, na adresy e mail podane we wnioskach o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego.

PRAKTYKI OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Informujemy, że:

Studenci chcący odbyć praktykę w Komendzie Głównej Policji i Kancelarii Prezydenta RP mogą zgłaszać się do koordynatora ds. praktyk (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl) od dnia 27.12.2017 r.

Studenci chcący odbyć praktykę w Ministerstwie Obrony Narodowej mogą zgłaszać się do koordynatora ds. praktyk (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl) od dnia 27.12.2017 r. Nie dotyczy I roku.

Studenci I i II roku pierwszego stopnia, kierunku obronność państwa oraz I roku drugiego stopnia, kierunku obronność państwa, chcący odbyć praktyki w Komendzie Głównej Straży Granicznej, proszeni są o kontakt z koordynatorem ds. praktyk w dniach 18-21.12.2017 r. (pok. 0.16, p. Beata Rupiewicz, tel. 261 837 458, beata.rupiewicz@wat.edu.pl).

SZLACHETNA PACZKA – PODZIĘKOWANIA

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim studentom oraz pracownikom Wydziału Logistyki i Wojskowej Akademii Technicznej za zaangażowanie i wsparcie jakie okazali Państwo wpierając przygotowanie Szlachetnej Paczki. Paczka jaką przygotowaliśmy była naprawdę imponująca – Pan Ernest miał prawie łzy w oczach widząc przynoszone paczki do mieszkania. Wszystkie artykuły spożywcze, środki czystości, pokarm dla zwierząt to naprawdę wielka pomoc dla obdarowanego. Prezent niespodzianka zrobiła największe wrażenie, ponieważ było to zaproszenie na rozmowę o pracę.
Udzieliliśmy Panu Ernestowi nie tylko pomocy materialnej, ale przede wszystkim daliśmy mu szansę na lepsze życie i okazaliśmy wsparcie.
RAZEM możemy więcej!!!

Bardzo dziękujemy – Koło Naukowe Logistyki Stosowanej

GOŚCIE Z JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 2130 IM. GENERAŁA BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO

W dniu 13 grudnia 2017 r. Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej gościł Strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2130 im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Kazimierzy Wielkiej wraz z Dowódcą Jednostki ppor. ZS Sylwesterem  SZMITEM. Celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy stronami, a także przedstawienie młodym strzelcom oferty dydaktycznej Wydziału.

Pierwszym etapem spotkania była wizyta w Parku Techniki Wojskowej. Następnym było przetestowanie Trenażera laserowego „Wisła” w ramach zajęć pt. „Obronność państwa w praktyce i teorii” prowadzonych przez mgr Luizę Trzcińską, dr. Jakuba Adamkiewicza oraz kpt. Sylwestra Doleckiego. Kierunek Logistyka przybliżony został przez mgr Magdalenę Kijek i mgr Katarzynę Głodowską podczas warsztatów „Poznaj pracę spedytora”.

Kontynuuj czytanie

PRAKTYKA DLA LOGISTYKA!

W listopadzie 2017 roku odbyły się pierwsze zajęcia wyjazdowe w ramach ćwiczeń z przedmiotu Systemy spedycji.

Zajęcia praktyczne odbyły się w siedzibie firmy Omida Group w Warszawie, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze z zakresu transportu i spedycji w kraju i za granicą. Dzięki zaangażowaniu pracowników firmy nasi studenci z bliska przyjrzeli się pracy spedytorów, spróbowali swoich sił w kontaktach z klientami zagranicznymi, kształtując w ten sposób swoje umiejętności interpersonalne, negocjacyjne oraz organizacyjne. Zajęcia praktyczne umożliwiły studentom zapoznanie się:

– ze specyfiką pracy spedytora,

– z zasadami kształtowania stawek transportowych oraz tworzenia dokumentacji spedycyjnej,

– ze specyfiką klientów obsługiwanych w branży TSL,

– z narzędziami i praktykami wykorzystywanymi podczas realizacji zadań spedycyjnych.

 

Autor zdjęć: Monika Banasik

Tekst: mgr inż. Paulina Zdunek

 

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA ORAZ NAZWANIA JEGO IMIENIEM AULI WLO

W dniu 7 grudnia br. w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w bud. 135 odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci generała broni Władysława Andersa. Cała społeczność naszego Wydziału jest niezwykle dumna również z tego, że nowej auli WLO nadano imię gen. broni Władysława Andersa na mocy uchwały Senatu WAT.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders, podsekretarz stanu w MON Dominik Smyrgała, biskup polowy WP JE ks. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, dyrektor Departamentu Infrastruktury MON płk Dariusz Ryczkowski, przedstawiciele Garnizonu Warszawa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński,  prezes Kapituły Medalu „Zło dobrem zwyciężaj” Ryszard Walczak, prezes Stowarzyszenia Patriotyczno-Edukacyjnego „Pamięć” Jarosław Dąbrowski, kadra, pracownicy i podchorążowie WAT.

Kontynuuj czytanie