PODRÓŻ STUDYJNA DO 26 WOG ZEGRZE

W dniu 29.03 2018 r słuchacze prowadzonego w WLO kursu kwalifikacyjnego na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia i szczególnym uczestniczyli w zajęciach programowych, w ramach prowadzonego przez płk dr hab. Konrada Stańczyka przedmiotu Gospodarka finansowa wojska, w 26 WOG w Zegrzu.

Oficerowie, w ramach podróży studyjnej, zapoznali się z rolą i miejscem wojskowego oddziału gospodarczego w SZ RP oraz funkcjonowaniem, zadaniami i strukturą organizacyjną Pionu Głównego Księgowego WOG.

Podróż była doskonałą okazją konfrontacji treści teoretycznych z bieżącymi problemami w szeroko pojmowanej działalności finansowej wojska. To niewątpliwie walor kursu, który w rozważanych treściach tak teoretycznych, jak i praktycznych odpowiada na bieżące zapotrzebowanie SZ RP.

UWAGA STUDENCI I ROKU

Studenci I roku – Obronność Państwa, którzy uczestniczyli w dniu 08.03.2018 roku w szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych proszeni są o odbiór „Zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych”. Odbiór tylko osobiście przez osobę szkoloną z dokumentem potwierdzającym tożsamość w godz. 7:47÷15:15 w pok. 127÷128 w bud. 100Proszę o odbiór w/w dokumentów do dnia 20.04.2018 roku.