REKRUTACJA PRZEDSTAWICIELI WAT DO PROGRAMU TOP YOUNG 100

Już w najbliższy piątek – 25 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 w Auli budynku Wydziału Logistyki (bud. 135) – odbędzie się uczelniana rekrutacja do II edycji Programu Top Young 100. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML). Celem TY100 jest rozwój kompetencji zawodowych studentów w branży logistycznej i późniejsze ułatwienie wejścia na rynek pracy.

Dzięki uczestnictwu w programie:

  • masz okazję współpracować z największymi przedsiębiorstwami w branży, realizując realne wyzwania biznesowe,
  • poszerzasz grono swoich znajomych o studentów z całej Polski,
  • uczestniczysz w szkoleniach, m.in. z Excela i FlexSima,
  • bierzesz udział w procesie mentoringowym, dzięki któremu uzyskujesz cenne wskazówki od mentorów będących menedżerami wyższego szczebla w największych przedsiębiorstwach,
  • a przede wszystkim rozwijasz się!

Kogo poszukujemy?

  1. posiadasz znajomość angielskiego na poziomie B2,
  2. interesujesz się szeroko pojętą logistyką,
  3. jesteś aktywnie działającym studentem na kierunku Logistyka

 

Nie przegap okazji!

Jeżeli jesteś zainteresowany/-a przyjdź na spotkanie rekrutacyjne w najbliższy piątek albo skontaktuj się z opiekunem naukowym programu dr Pauliną Zamelek.

 

SEMESTR INŻYNIERSKI W MILITARY TECHNICAL ACADEMY – RUMUNIA

Szanowni Państwo,
nasi partnerzy z Military Technical Academy (Rumunia) uruchamiają już w najbliższym czasie międzynarodowy semestr dla studentów cywilnych i wojskowych 04 Marca – 14 Czerwca 2019 r.
Link do informacji i aplikacji:
 
 
Nadmieniam iż, MTA ma podpisaną obecnie umowę bilateralną i ewentualne uczestnictwo odbywałoby się w ramach programu Erasmus+. Oczywiście, o dostępność środków na najbliższy semestr proszę dowiadywać się w Sekcji Erasmusa WAT.
 
Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej WAT

POŻEGNANIE OFICERA

Pożegnanie z mundurem

21 stycznia w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą wojskową oficerów odchodzących do rezerwy, wśród nich znajdował się ppłk dr Jarosław Sieczka  z Wydziału Logistyki.

Oficer po 30 latach służby wojskowej zdecydował się pożegnać z mundurem. Ppłk Sieczka swoją wieloletnią przygodę z mundurem rozpoczął w 1989 roku jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarko Wojennej. Po ukończeniu Centrum został skierowany do pełnienia służby do 12 wolińskiego dywizjonu Trałowców w Świnoujściu, gdzie przesłużył pól roku. Następnie jako podchorąży Wydziału Elektromechanicznego WAT. Po zakończeniu studiów w 1994 roku został na pierwsze stanowisko służbowe w 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego. Od 1998 roku zostaje przeniesiony do Akademii gdzie przez 21 lat realizował zadania na stanowiskach inżyniera, asystenta, starszego specjalisty, wykładowcy i starszego wykładowcy. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską w Akademii Obrony Narodowej uzyskując stopień naukowy doktora.

Kontynuuj czytanie

KURS DOSKONALĄCY “OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP”

W dniu 21.01.2019 rozpoczął się kurs doskonalący “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 21.01 do 01.02.2019 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 9 słuchaczy.
Uczestnicy kursu doskonalącego “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.

Odpowiedzialny za kurs mjr dr Bartosz KOZICKI

WYKŁAD PROF. MACIEJA STAJNIAKA

W dniu 15 stycznia 2019 r. w auli Wydziału Logistyki odbył się wykład prof. Macieja STAJNIAKA z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu pt.:”Współczesne kierunki rozwoju logistyki”. Z wielkim zainteresowaniem  wysłuchało go 213 studentów, słuchaczy oraz nauczycieli akademickich.
Dziękujemy Panu Profesorowi za bardzo ciekawe wystąpienie, a uczestnikom za wzorową frekwencję. Mamy nadzieję jeszcze nieraz gościć Pana Profesora na naszym Wydziale.

UWAGA STUDENCI!

SZANOWNI STUDENCI STACJONARNI I NIESTACJONARNI NABORU 2015 ORAZ NABORU 2016 Z R P!

Ponieważ jesteście Państwo pierwszym naborem zaliczającym ostatni semestr lektoratu języka angielskiego według nowej formuły, wychodząc naprzeciw prośbom wydziałów kierownictwo SJO wyznaczyło dla Państwa dodatkowy ostatni termin poprawki semestru 6. inżynierskiego i semestru 4. licencjackiego .

Poprawka według nowej formuły / czyli taka sama, jak 10/14.09 i 7.12.2018/ odbędzie się 30.01.2019 o godz.8.00.

Niestawienie się w w/w terminie jest równoznaczne z niezaliczeniem semestru. Jest to jedyny dostępny ostatni termin poprawki.