POŻEGNANIE OFICERA

Pożegnanie z mundurem

21 stycznia w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą wojskową oficerów odchodzących do rezerwy, wśród nich znajdował się ppłk dr Jarosław Sieczka  z Wydziału Logistyki.

Oficer po 30 latach służby wojskowej zdecydował się pożegnać z mundurem. Ppłk Sieczka swoją wieloletnią przygodę z mundurem rozpoczął w 1989 roku jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarko Wojennej. Po ukończeniu Centrum został skierowany do pełnienia służby do 12 wolińskiego dywizjonu Trałowców w Świnoujściu, gdzie przesłużył pól roku. Następnie jako podchorąży Wydziału Elektromechanicznego WAT. Po zakończeniu studiów w 1994 roku został na pierwsze stanowisko służbowe w 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego. Od 1998 roku zostaje przeniesiony do Akademii gdzie przez 21 lat realizował zadania na stanowiskach inżyniera, asystenta, starszego specjalisty, wykładowcy i starszego wykładowcy. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską w Akademii Obrony Narodowej uzyskując stopień naukowy doktora.

Kontynuuj czytanie

KURS DOSKONALĄCY “OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP”

W dniu 21.01.2019 rozpoczął się kurs doskonalący “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 21.01 do 01.02.2019 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 9 słuchaczy.
Uczestnicy kursu doskonalącego “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.

Odpowiedzialny za kurs mjr dr Bartosz KOZICKI

WYKŁAD PROF. MACIEJA STAJNIAKA

W dniu 15 stycznia 2019 r. w auli Wydziału Logistyki odbył się wykład prof. Macieja STAJNIAKA z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu pt.:”Współczesne kierunki rozwoju logistyki”. Z wielkim zainteresowaniem  wysłuchało go 213 studentów, słuchaczy oraz nauczycieli akademickich.
Dziękujemy Panu Profesorowi za bardzo ciekawe wystąpienie, a uczestnikom za wzorową frekwencję. Mamy nadzieję jeszcze nieraz gościć Pana Profesora na naszym Wydziale.