INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI WLO WAT NA GALI FINAŁOWEJ INNOWACYJNOŚCI 2017

W dniu 22 marca br. przedstawiciele Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT dr Katarzyna Świerszcz i dr inż. Bogdan Ćwik uczestniczyli w Gali Innowacyjności 2017 dla Sił Zbrojnych RP, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Wymienieni Pracownicy zostali zaproszeni na niniejszą Galę z faktu zakwalifikowania do finału złożonych przez nich dwóch prac konkursowych w kategorii „Koncepcje” i „Projekty badawczo-rozwojowe”: „Inteligentne i niskoemisyjne geotermalne systemy energetyczne zasilające obiekty garnizonów wojskowych” oraz „Badanie skuteczności podgrzewania płyt lotniskowych w warunkach niskich temperatur i obfitych opadów śniegu z wykorzystaniem zasobów geotermalnych”.

Kontynuuj czytanie

ROZMOWY REKRUTACYJNE PROGRAMU ERASMUS+

Szanowni studenci i doktoranci,

W dniu 28 marca br. w sali nr 91 w budynku nr 100 odbędzie się rozmowa rekrutacyjna do udziału w programie Erasmus+ w następującej kolejności:

WML – godz. 9.00

WTC – godz. 9.00

WEL – godz. 9.00

WME – godz. 9.30

WIG – godz. 10.00

WLO – godz. 10.00

WCY – godz. 10.30

Powyższy termin rozmowy rekrutacyjnej dotyczy tylko tych osób, które złożyły aplikacje na studia.

Termin rozmowy rekrutacyjnej dla osób, które złożyły aplikacje na praktyki będzie podany w późniejszym terminie.

PIERWSZA SPÓŁKA Z PGZ S. A. – WZU S. A. POTWIERDZA ZGODNOŚĆ Z AQAP 2110:2016

 

W dniu 27 lutego 2017 br. w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT Pan dr inż. Witold Pokora wręczył certyfikaty na zgodność z publikacją standaryzacyjną NATO AQAP2110:2016 i PN-EN ISO9001:2015 oraz z normą PN-EN ISO14001:2015.

W uroczystości uczestniczyli między innymi senatorowie i posłowie RP, Prezydent Grudziądza, przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Garnizonu Grudziądz, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz duchowieństwa i duszpasterstwa wojskowego.

Wojskowa Akademia Techniczna od lat współpracuje z WZU S.A. w obszarze naukowym i dydaktycznym, a od 2011r.  w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. Pracownicy WZU S.A. korzystają z tematycznych Konferencji Naukowych organizowanych przez Wydziały WAT w zakresie uzbrojenia oraz logistyki. Studenci Wydziału Logistyki mają możliwość odbywania praktyk w ramach których mogą obserwować najlepsze rozwiązania w zarządzaniu działaniami logistycznymi jako procesami w zintegrowanym systemie zarządzania.

Kierownictwo Wydziału Logistyki, Dziekan płk dr hab. Szymon Mitkow gratuluje Zarządowi Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. potwierdzenia certyfikacji na zgodność z AQAP 2110:2016 jako pierwszej spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

PODZIĘKOWANIE ZA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ


Z dniem 01.03.2017r. szeregi Wydziału Logistyki opuszcza Pan Dziekan Wydziału Logistyki dr hab. Julian MAJ, prof. WAT. W imieniu wszystkich pracowników Wydziału Logistyki pragnę wyrazić słowa uznania za sumienność i zaangażowanie w codzienną pracę oraz wkład w rozwój Wydziału Logistyki. Dziękując za owocną współpracę, życzę dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności. Dziekan WLO płk dr hab. Szymon MITKOW. Prof. WAT

WYDZIAŁ LOGISTYKI JEDNYM Z NAJLEPSZYCH W POLSCE

W lutym ukazał się magazyn „ Nauka i Biznes” przedstawiający ranking najlepszych wydziałów w Polsce, wśród których znalazła się nasza jednostka organizacyjna.
Zainteresowanych artykułem zachęcamy do przyjrzenia się z bliska najlepszym, najciekawszym i często gwarantującym znalezienie nieprzeciętnej pracy kierunkom studiów w kontekście działalności wydziałów.
W magazynie znajduje się również wywiad przeprowadzony z dr hab. Julianem Majem, prof. WAT, przybliżającym działalność i plany rozwojowe Wydziału Logistyki.

OGŁOSZENIE PROGRAMU ERASMUS+

Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci,

Informujemy, że do 10.03.2017 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademicki 2017/2018 i praktykę w roku akademickim 2016/2017.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć to:

formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);

  1. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
  2. list motywacyjny podpisany odręcznie;
  3. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
  4. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
  5. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

Terminy rozmowy w celu poświadczenia poziomu znajomości języka obcego:

  • 27.02.2017 r. godz. 13.30, Studium Języków Obcych
  • 02.03.2017 r. godz. 15.15, Studium Języków Obcych
  • 06.03.2017 r. godz. 15.30, Studium Języków Obcych

Osoby z potwierdzonym poziomem znajomości języka obcego B2 powinni zgłosić się do Studium Języków Obcych do 27.02.2017 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ oraz programów MOST i MOSTECH odbędzie się 03.03.2017 r. w Klubie WAT w sali nr 103 o godz. 11.40.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

W dniach 30.01-02.02.2017r. słuchacze kursu kwalifikacyjnego dla poruczników, kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitana wraz z kadrą dydaktyczną Instytutu Logistyki uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w jednostkach wojskowych podległych Inspektoratowi Wsparcia SZ RP, tj. w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej, 2 Regionalnej Bazie Logistycznej, w tym w Rejonowych Warsztatach Technicznych w Nowym Dworze Mazowieckim oraz SM Bezwola i Puszcza Mariańska.

Kontynuuj czytanie