W dniach 9-10 kwietnia 2024 r. w Warszawie odbył się II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny – Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”. Organizatorami kongresu byli: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademia Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Apeiron, NATO DEEP eAcademy oraz Safety Project Stelmach Jarosław.

Obszarami tematycznymi tegorocznej edycji były m.in.: istota i cechy terroryzmu, zamachy terrorystyczne oraz podstawy prawne i wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych, zapobieganie im (m.in. poprzez zrozumienie przygotowań do takich aktów), reagowanie i odbudowa oraz działania kontrterrorystyczne. Podczas kongresu zaprezentowano także specjalistyczny sprzęt i wyposażenie.

W kongresie udział wzięło blisko 300 przedstawicieli uczelni wyższych, organów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży oraz sektora prywatnego.

W gronie prelegentów i moderatorów paneli znaleźli się przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej: dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT, dr hab. Tomasz Kamiński, prof. WAT i prof. UW, ppłk dr hab. Rafał Parczewski, prof. WAT, dr Natalia Moch, mgr Franciszek Wołoch, lic. Zuzanna Kowalik oraz lic. Bartosz Szymański.

Wsparcie organizacyjne kongresu zapewnili przedstawiciele Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT – za co serdecznie dziękujemy!