W dniach 08 – 10 kwietnia 2024 roku członkowie KNBN WAT współorganizowali II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny. Obrady kongresu toczyły się w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obszarami tematycznymi tegorocznej edycji były: istota i cechy terroryzmu, zamachy terrorystyczne oraz podstawy i wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych, zapobieganie im (m.in. poprzez zrozumienie przygotowań do takich aktów), reagowanie i odbudowa oraz działania kontrterrorystyczne. Podczas kongresu prezentowano specjalistyczny sprzęt i wyposażenie.

Studenci WAT wzięli czynny udział w pracach przygotowawczych oraz odpowiadali za prawidłowy przebieg kongresu. Przedstawiciele Akademii, o których mowa to:

 • Zuzanna Kowalik;
 • Urszula Bolesta;
 • Kinga Świderska;
 • Ewelina Zielińska;
 • Zuzanna Szymańska;
 • Natalia Babiarz;
 • Julia Bielawska;
 • Patryk Rzewuski;
 • Adam Brzeziński;
 • Michał Frais-Ligaj;
 • Bartosz Szymański.

Organizatorzy wydarzenia – Safety Project Sp. z o.o. – docenili starania członków KNBN WAT w dbałości o każdy detal czego wyrazem będzie przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu TCCC dla wyżej wymienionych osób w maju bieżącego roku. Poza tym w ręce przewodniczącego KNBN WAT – Bartosza Szymańskiego – złożono oficjalne podziękowanie dla Koła za współorganizację kongresu.

Ponadto dwójka studentów WAT miała zaszczyt wygłosić prelekcję drugiego dnia kongresu. Bartosz Szymański i Zuzanna Kowalik podjęli temat cyberterroryzmu jako wiodącego zagrożenia cybernetycznego. Zwrócili uwagę na zmienne odróżniające cyberterroryzm od klasycznego terroryzmu i przedstawili różnorodność możliwych ataków cyberterrorystycznych oraz zagrożenie związane ze stałym rozwojem technologicznym i globalną cyfryzacją. Studenci przytoczyli znane przykłady ataków terrorystycznych w cyberprzestrzeni wskazując ich zróżnicowanie i skalę. Podkreślili potrzebę kompleksowego podejścia do problematyki cyberterroryzmu i stały rozwój cyberbezpieczeństwa poprzez edukację i rządowe kampanie.

Cały kongres można skomentować jako sukces pod wieloma względami – z perspektywy naszych studentów było to na pewno bardzo wartościowe doświadczenie zwiększające ich wiedzę i kwalifikacje.

Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów,
Zarząd KNBN WAT.