WKW WLO ogłasza wybory na członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2024–2028 z grona:

  1. nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy profesora lub będących profesorami WAT (5 mandatów);
  2. pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandat).

Zgłoszenia Kandydatów do Senatu Wojskowej Akademii Technicznej przyjmowane są do dnia 12.04.2024 r. do godz. 14.00.

Zgłoszenia proszę składać do Sekretarza WKW WLO Pani dr Marty Miszczak (pok. 4.35 w bud. 135) lub w Sekretariacie Instytutu Organizacji i Zarządzania (pok. 4.20 w bud. 135) w kopercie z opisem „Wybory do Senatu 2024 r.”

WKW WLO przedstawia aktualny stan procesu wyborczego, tj.:

  1. Regulamin wyborczy Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2024-2028
  2. Terminarz czynności wyborczych Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w roku 2024
  3. Druk Zgłoszenia kandydata na członka Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2024-2028 jako przedstawiciela profesorów i profesorów WAT
  4. Druk Zgłoszenia kandydata na członka Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2024-2028 jako przedstawiciela nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami WAT

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
płk dr hab. Konrad Stańczyk, prof. WAT