W ramach projektu DIMAS (Digital Mathematics Aplied in Security and Defence Education) w dniach 16-18 kwietnia 2024 r. w siedzibie Military Technical Academy w Bukareszcie, Rumunia odbyło się spotkanie w ramach, którego omówione zostały kolejne etapy projektu.

W ramach spotkania omówiono podstawowe dokumenty dotyczące zarządzania projektem: plan implementacji oraz plan ryzyka, jak również uzgodniono założenia realizacji drugiego pakietu roboczego „Mathematics-Based Scenarios In Defence And Security Education” oraz sfinalizowano arkusz badania ankietowego, które będzie przeprowadzone wśród studentów.

Omówiono także następne etapy związane z:

– prezentacją wyników badań w ramach wydarzeń upowszechniających;

– opracowaniem programu warsztatów dla nauczycieli (Grecja, lipiec 2024).

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele uczelni biorących udział w projekcie:

– Military Technical Academy, Bukareszt, Rumunia;

– University of Turin, Turyn, Włochy

– Vasil Lewski National Military University w Szumen, Bułgaria

– Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska

– Hellenic Army Academy, Vari, Grecja

Celem projektu zwiększenie zainteresowania matematyką w edukacji w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz poprawa możliwości zrozumienia teorii matematyki na przykładach oraz podniesienie kompetencji w zakresie cyfrowego nauczania matematyki stosowanej, a także zdolności uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych w środowisku oprogramowania.